2. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

1. lokaludvalget godkender dagsordenen

 

Beslutning

Næstformanden konstaterer, at Lokaludvalget er beslutningsdygtigt.

Dagsordenen godkendes.

 

Til stede:

Christoffer Rosenkrands

Mikkel Houmann

Kirsten Vibeke Møller

Pernille Høholt-Larsen

Mette Basbøll

Sabah Quarasnane

Torben Engel-Nielsen, suppleant

Freddy Ingvorsen, suppleant 

Sune Vuorela, suppleant 

Jarl Feyling

Palle Lolk

Stine Skot

Ida Jørgensen

Ernst E. Sørensen

Lis Søkvist

Martin C. Kristensen, suppleant 

Elsebeth Thorlak, suppleant 

 

Afbud:

Hans S. Christensen

Pernille Utzon-Frank

Tahira Ashraf

Søren Cloos

 

Udeblevet uden afbud:

Sheick Saleem Mohammed

Jeppe Schmidt-Hansen

Ole Vilstrup

Tina Sørensen