22. Bevilling - Månedlig klumme i Brønshøj-Husum Lokalavis 2020

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at 

1. lokaludvalget bevilger 70.000 kr. til fast klumme i Brønshøj-Husum Lokalavis i 2020. 

Problemstilling

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har en fast månedlig klumme i Brønshøj-Husum Lokalavis, hvor sekretariatet efter hvert lokaludvalgsmøde bidrager med 'sidste nyt' fra lokaludvalget. På denne måde er lokaludvalget synligt for bydelens borgere, så de kan følge med i nyheder fra lokaludvalget samt orienterer sig ift. aktiviteter og arrangementer.

 

Løsning

Forretningsudvalget (FU) har drøftet klummen og ønsker, at Sekretariatet har dialog med Brønshøj-Husum Lokalavis om, at klummen også kan komme på avisens hjemmeside, hvor det er muligt at få opgjort antal læsere.

Lokaludvalget bevilger beløbet.

Beløbet tages fra Pulje C: Kommunikation.

Økonomi

70.000 kr. til fast klumme i Brønshøj-Husum Lokalavis er budgetteret i lokaludvalgets arbejdsplan og budget 2020, endeligt vedtaget af lokaludvalget d. 23. januar.

Videre proces

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.