32. Meddelelser

Sagsfremstilling

a. Kommuneplan 2019 

'Kommuneplan 2019 - Verdensby med ansvar' er udsat til BR-møde d. 27. februar: 

https://www.kk.dk/indhold/borgerrepraesentationens-modemateriale/30012020/edoc-agenda/0999469f-12cb-48a6-8ce5-b0c0b6b3569a/c2b529c8-b571-4037-97f6-f4928a415642

b. Fernisering om byudvikling i Tingbjerg d. 27. februar i Tingbjerg Kulturhus

Se vedlagte invitation.

c. Orientering om ny fysisk lokalisering af forebyggelses- og genoptræningstilbud:

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede i foråret 2019 at omlægge arbejdet på genoptrænings- og forebyggelsesområdet på baggrund af en analyse af sundhedshusene. Målet er at sikre øget robusthed, et ensartet serviceniveau og høj faglighed i tilbuddene til borgerne samtidig med, at vi sikrer lokal forankring af sundhedstilbuddene i København. Dette giver samtidig mulighed for bedre udnyttelse af lokaler og for udvikling af tilbuddene. Omlægningen betyder en ny fysisk lokalisering af nogle af tilbuddene i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens nuværende sundhedshuse og træningscentre, som her er vedlagt til Lokaludvalgenes orientering.

d. Planlægning af møde med TMF om åbning af Bellahøj Friluftscene: 

TMF har anmodet KU om møde d. 16/3 om åbning af Bellahøj Friluftscene. KU vil invitere repræsentanter fra Bispebjerg og Vanløse LU, Kultur N samt en beboerrep. fra Bellahøjhusene - mhp. bred inddragelse og samarbejde. Som forberedelse til mødet, besøger KU mfl. Bellahøj Friluftsscene d. 14/3.

e. Proces for næste Bydelsplan

Det er endnu ikke besluttet, hvornår den næste Bydelsplan skal laves. Hvis tidsplanen bliver som sidst, så kommer den til at skulle være færdig forår 2021. Men der er en sandsynlighed for at det bliver senere.

 

 

Beslutning

Ny byudviklingschef i Tingbjerg:

Pernille Høholt oplyser, at der er ansat ny byudviklingschef i Tingbjerg; Lene Vennits.