15. Ansøgning om støtte til "Foredrag for ældre om et liv i cirkus" (2020-0018894)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

1. lokaludvalget giver afslag på ansøgning om støtte på 19.956,65 kr. til "Foredrag for ældre om et liv i cirkus".

Problemstilling

Tid, sted og indhold

En lokal borger søger støtte til at afholde 5 foredrag for ældre i perioden marts til juni 2020 på ældrecentrene Brønshøj-Husum Aktiv-Center, Ældre Sagen Brønshøj-Vanløse, Aktivitetscenter Brønshøj, Husum Vænge Centret og Tingbjerg Pensionist Center. Foredragene handler om et liv med cirkus og en aktiv livsstil, og med råd til hvordan man kan holde sig igang som ældre. 

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Den primære målgruppe er ældre, og sekundært professionelle, der arbejder med ældre. Arrangementet er åbent for alle, og det er gratis at deltage. Ansøger vil indgå samarbejde med de 5 ældrecentre. Der søges omtale af fordragene i lokalaviser og i Tv2Lorry, og der annonceres via flyers og plakater i ældrecentrene. 

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 19.956,65 kr.
Forventede udgifter: 19.956,65 kr.

Projektet rummer udgifter til honorar til ansøger for foredrag, PR, materialer og løn til medhjælper. Ansøger forventer, at ældrecentrene lægger lokaler til. 

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget (SOSU), som indstiller til afslag på støtte. Forretningsudvalget støtter indstillingen om afslag med den begrundelse, at honorar til ansøger selv udgør en for stor del af budgettet, at der ikke er nogen med- eller egenfinansiering.

Beslutning

Indstillingen om afslag til ansøgning om støtte til "Foredrag for ældre om et liv i cirkus" blev godkendt.