25. Suppleringsvalg: Proces og bevilling


Sagsfremstilling

Indstilling 

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

  1. lokaludvalget tager orienteringen om den planlagte tids- og procesplan for suppleringsvalg til efterretning.
  2. lokaludvalget bevilger 5.000 kr. til suppleringsvalg.

Problemstilling

Økonomiforvaltningen har nu fremsendt retningslinjer for suppleringsvalg til lokaludvalget - se vedlagte bilag. På den baggrund har sekretariatet planlagt nedenstående tids- og procesplan:

 

  

 

Kan vakante pladser i lokaludvalget ikke besættes fra valggrupperne, indkaldes til valgmøde

Tirsdag d. 28. april kl. 19-21.

Sekretariat vil forberede kommunikationsmateriale til offentligheden som distribueres fra d. 24. marts og frem mod valgmødet. Sekretariatet inviterer lokaludvalgets medlemmer til at deltage i udarbejdelse af kommunikationsmateriale, f.eks. små videoer til Facebook, samt invitere et par lokaludvalgsmedlemmer, der vil præsentere og fortælle om lokaludvalgets arbejde ved valgmødet d. 28. april. 

Lokaludvalgets medlemmer og suppleanter opfordres til at sprede budskabet om vakante pladser og evt. suppleringsvalg i baglandet og netværk.

 

Samlet budget: 5.000:

Annoncering og PR: 3.000

Forplejning til valgmøde: 2.000

Løsning

Forretningsudvalget (FU) har drøftet suppleringsvalget og ønsker, at sekretariatet sikrer, at suppleringsvalget metodisk afvikles som i andre lokaludvalg. Dertil ønsker FU, at sekretariatet gør en indsats for at komme i kontakt med de medlemmer af LU, som har haft et lavt fremmøde, for at gøre opmærksom på muligheden for udtrædelse.

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning og bevilger 5.000 kr.

Økonomi

Der er budgetteret med 5.000 kr. som indgår i lokaludvalgets arbejdsplan og budget for 2020, endeligt vedtaget af lokaludvalget d. 23. januar. 

Videre proces

Se tids- og procesplan.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

 

Lokaludvalget opfordrer lokaludvalgssekretariatet til at søge dialog med de medlemmer, som sjældent deltager i lokaludvalgsmøder.

Kirsten Møller fremhæver, at suppleanter er meget vigtige for fagudvalgene og har en vigtig rolle her.