16. Ansøgning om støtte til "Tingbjerg EM Challenge" (2020-0018934)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

1. lokaludvalget træffer beslutning om at støtte "Tingbjerg EM Challenge" med 18.000 kr. af 2020-puljemidler.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus søger støtte til at afholde Tingbjerg EM Challenge i forbindelse med, at Tingbjerg Ground skal bruges som træningsfacilitet, når der til sommer afholdes EM i fodbold. Tingbjerg EM Challenge er en særudgave af sportsbegivenheden Tingbjerg Challenge, og der vil være fodboldturnering og andre fodboldaktiviteter, boder, konkurrencer samt visning af Danmarks første EM-kamp på storskærm. Et par kendte fodboldansigter skal fungere som trækplaster på dagen. Arrangementet skal afholdes lørdag den 13. juni 2020 kl. 12-20 på de grønne arealer nord for Tingbjerg Skole og i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er børn, unge og voksne fra Tingbjerg-Utterslevhuse samt resten af bydelen. Arrangementet er åbent for alle, og det er gratis at deltage. Fodboldturneringerne vil blive opdelt efter fx alder/køn, så alle får en god oplevelse, og ansøger forventer mellem 400-600 deltagere. Ansøger samarbejder med Tingbjerg Pensionistcenter, Den Boligsociale Helhedsplan for Tingbjerg & Utterslevhuse, Brønshøj Boldklub, Energicenter Voldparken og Husum Bibliotek. Der annonceres for arrangementet i Brønshøj-Husum Avis, i det husstandsomdelte ’Det sker i Tingbjerg og Utterslevhuse’, via flyers og plakater, på Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus' og samarbejdspartneres hjemmeside og Facebook samt til borgervendte arrangementer forud for. 

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 18.000 kr.
Forventede udgifter: 18.000 kr.
Forventet egenfinansiering: 13.600 kr.

Projektet rummer udgifter til honorarer til de kendte fodboldansigter, forplejning til deltagerne, PR og præmier. Ansøgers egenfinansiering består af lån af lokale og udstyr samt medarbejdertimer til planlægning, afvikling og kommunikation. 

Bemærkning fra sekretariatet

Sekretariatet har bedt ansøger om at uddybe budgetposterne ”honorar til medvirkende/optrædende” samt ”forplejning til deltagere”. Ansøger har svaret, at honorar skal gå til de "kendte fodboldansigter" - fx Danijel Drux, Nadia Nadim, Rune Skyum Nielsen (forfatter til ny bog Nicklas Bendtner). De skal bl.a. skal overrække præmier og holde oplæg eller tale med/inspirere deltagerne. Forplejning vil være til dem, der deltager i fodboldturneringen (vand, saft, frugt, kiks) samt til forplejning til de/den kendte.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget (SOSU), som indstiller til støtte på 18.000 kr. som ansøgt. Forretningsudvalget støtter denne indstilling om fuld støtte, såfremt budgettet ialt udgør 31.000, hvoraf Lokaludvalget bidrager med 18.000 kr. 

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Indstillingen om støtte til "Tingbjerg EM Challenge" på 18.000 kr. blev godkendt.