30. Tidlig inddragelse vedr Brønshøj Gl Skole som Kulturhus (2020-0043813)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter tidlig inddragelse ifbm. mageskifte mellem Pilegården og Brønshøj Gl. Skole

2. at Lokaludvalget nedsætter en planlægningsgruppe til at stå for arrangementet.

Problemstilling

Der er ikke blevet orienteret bredt ud i bydelen om, hvad det betyder for brugerne af Pilegården, hvis kulturfunktionerne rykkes til Brønshøj Gl. Skole

Det vil derfor være en idé, hvis lokaludvalget i samarbejde med Pilegården laver en tidlig inddragelse af i form af et borgermøde eller andet, hvis planlægningsbevillingen til mageskiftet bliver givet vet overførselssagen.

Løsning

Lokaludvalget drøfter mulighederne for tidlig inddragelse og nedsætter en planlægningsgruppe. Kirsten Møller og Christoffer Rosenkrands har meldt sig.

Økonomi

Midlerne til et evt. borgermøde kan udmøntes fra borgerinddragelsesrammen i budgettet.

 

Beslutning

Indstillingen blev drøftet.

Der har været kronikker i Lokalavisen - både for og imod, at Brønshøj Gl. Skole bliver kulturhus. Derfor vil Lokaludvalget samarbejde med relevante aktører om tidlig inddragelse af borgerne, brugergrupper og frivillige mfl.

Kirsten, Christoffer og Mikkel indgår i planlægningsgruppen. 

Freddy Ingvorsen gør planlægningsgruppen opmærksom på ’Mandrup-projektet’, hvor der findes gamle skitser til, hvordan skolen kan forbindes med Torvet.