28. Godkendelse af brev til Kultur-og Fritidsudvalget vedr. ECV (2020-0043517)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget godkender vedhæftede brev til Kultur- og Fritidsforvaltningen

Problemstilling

Brønshøj-Husum Lokaludvalg er visionsejer for EnergiCenter Voldparken og har siden 2008 støttet skabelsen af et med et væld af aktiviteter og muligheder på Voldparkens nedlagte skole.

Idag har EnergiCenter Voldparken tre driftsaftaler med Kultur- og Fritidsforvaltningen om drift af idrætshaller, huslejeaftale omkring foreningshus og mødested samt drift af Frivilligcenter. Driftsaftalerne udløber i 2020, og der skal tages fornyet stilling til EnergiCenter Voldparkens fremtid.

Lokaludvalget har tidligere være i kontakt med Kultur -og Fritidsudvalget, og udtrykt støtte til bevarelse af huset.

Kultur- og Fritidsudvalget afholder budgetseminar i slutningen af februar, hvor de begynder deres drøftelser ift. budget 2021

Løsning

Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender vedhæftede brev.

Videre proces

 

Sekretariatet sender brevet til medlemmerne af Kultur -og Fritidsforvaltningen.

Beslutning

Mikkel Houmann er Lokaludvalgets repræsentant i Udviklingsforeningen for Energi Center Voldparken, som nu har brug for Lokaludvalgets opbakning med henblik på en længevarende bevilling. 

Indstillingen blev godkendt.