17. Projektbeskrivelse og bevilling - Naturbyens aktivitetskalender 1 halvår 2020

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum lokaludvalg, at

1. lokaludvalget godkender projektbeskrivelsen

2. lokaludvalget bevilger 14.779 kr. til Naturbyens Aktivitetskalender 2. halvår 2020

Problemstilling

Lokaludvalget har siden 2017 haft et aktivitetsprogram aktiviteter, der handler om natur, miljø og udeliv. Miljøudvalget udarbejder i dialog med en række lokale interessenter et halvårligt (4 mdrs.) aktivitetsprogram. Aktiviteterne er offentlige og gratis at deltage i. 

Løsning

Lokaludvalget godkender projektbeskrivelsen og bevilger 14.779 kr. til Naturbyens aktivitetskalender marts - juni 2020.

Økonomi

Honorarer/ samt forplejning til 10 arrangementer ca. 10.000 kr.

Annoncer og tryk  ifm. 10 arrangementer 4.799 kr.

I alt 14.779 kr.

Pengene tages fra Pulje B: Netværksskabende aktiviteter og samarbejde med lokale aktører.

Projektet indgår i Brønshøj-Husum Lokaludvalgs arbejdsplan og budget for 2020, endeligt vedtaget på lokaludvalgsmøde d. 23. januar 2020.

Videre proces

Miljøudvalget står for den videre planlægning i samarbejde med sekretariatet.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.