3. Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger

Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne rapporter, nye ansøgninger og på puljeøkonomien.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

1. lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

Ansøgninger

Der til ansøgningsfristen indkommet 13 ansøgninger til Bydelspuljen:

Ansøger

Projektnavn

Fagudvalg

Ansøgt beløb

Fagudvalg indstiller

FU indstiller

Kulturhuset Pilegården

Halloween i Brønshøj

KU/BUFI

29.000,00

25.000/25.000

25.000

Fælleshaven i Tingbjerg

Hønsehus med tilhørende redskabs/foderskur til Fælleshaven

SOSU

9.000,00

9.000

9.000

Brønshøj-Husum Aktiv-Center

Netværksskabende arrangementer for foråret 2020

SOSU

22.950,00

12.000

12.000

Kulturhuset Pilegården

Puppet Junior Festival 2020

KU/BUFI

30.000,00

30.000/30.000

30.000

Den Boligsociale Helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse

Tingbjerg Challenge 2020

SOSU/BUFI

48.200,00

33.200/33.200

33.200

Husum Juletræs Forening

Juletræet i HUSUM 2020

KU/BUU

40.200,00

0/40.200

40.200

Erik Stig Andersen

Brønshøj Sangskriver Festival

KU

26.501,00

16.000

0

Petter Sommerfelt

Røgfri boligområder

BUU

18.000,00

6.000

6.000

Flemming Thomsen

Foredrag for ældre om et liv i cirkus

SOSU

19.956,65

0

0

Teatergruppen Batida

Danmarks Internationale Gadeteaterfestival til Brønshøj-Husum, Bispebjerg og Nørrebro

KU

50.000,00

50.000

30.000

Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus

Tingbjerg EM Challenge

SOSU/BUFI

18.000,00

18.000/18.000

18.000

CPH:DOX

CPH:DOX i Tingbjerg

KU

35.000,00

35.000

0

Thorbjørn Zeuthen Tirsted

Guidet fælleslæsning i Sognegården

KU

8.960,00

0

0

I alt:

 

 

355.767,65

274.400

203.400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hertil kommer 4 interne indstillinger til Pulje B: Borgerrettede og netværksskabende aktiviteter igangsat af Lokaludvalget. Disse er beskrevet og budgetteret i Lokaludvalgets arbejdsplan og budget for 2020, som endeligt blev godkendt af lokaludvalget d. 23. januar 2020:

Aktivitet

Fagudvalg

Beløb

Aktivitetskalender MU         14.779
Naturbyens Forårsfest  MU        50.000
Brønshøj-Husum Walk SOSU        10.000

Suppleringsvalg

LU

5.000

I alt

       79.779

Hertil kommer 3 interne indstillinger til Pulje C: Kommunikation. Disse er beskrevet og budgetteret i Lokaludvalgets arbejdsplan og budget for 2020, som endeligt blev godkendt af lokaludvalget d. 23. januar 2020:

Aktivitet

Fagudvalg

Beløb

Husstandomdeling af Bydelsguide 2020 LU 24.000
Drift af APP2700 LU 3.600
Klummen i Brønshøj-Husum Lokalavis LU 70.000

I alt

97.600

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Der er af Borgerrepræsentationen bevilget 1.621.679 kr. til Brønshøj-Husum Lokaludvalg i puljemidler i 2020. Puljen gives til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i bydelen.

Derudover er der af Borgerrepræsentationen givet en bevilling til drift af sekretariatet, som varetages af Økonomiforvaltningen. 

Lokaludvalget har på lokaludvalgsmøde d. 12. december 2019 besluttet følgende fordeling af det samlede puljebudget på 1.621.679 kr.:

  • Pulje A: (Bydelspuljen) Netværksskabende aktiviteter ansøgt fra eksterne: 858.000 kr.
  • Pulje B: Borgerrettede og netværksskabende aktiviteter igangsat af Lokaludvalget og samarbejdspartnere: 591.529.
  • Pulje C: Kommunikation: 172.150 kr.

Oversigt på puljeøkonomien

 

 

 

Årets samlede budget

1.621.679

 

 

 

Budget

Bevilliget og
budgetteret

Rest til disposition

Bydelspuljen (A)

858.000

304.472

553.528

Intern Pulje (C )

172.150

172.150

-

Borgerrettede projekter (B)

591.529

591.529

-

Saldo (rest budgettal)

0

 

 

 

 

 

 

Tilbage af årets budget til disposition (A, B og C)

553.528

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.