31. Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

1. lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

Formænd og medlemmer af fagudvalg og arbejdsgrupper kan på mødet orientere om projekter og sager.

Sundhedsnetværksmøde #2

25. marts afholder SOSU igen et sundhedsnetværksmøde for alle aktører der arbejder med området i bydelen. Mødet kommer til at være fra kl 17.30 til 21.00 og foregår på Husum Skole.

Borgermøde om Vandet

12. marts afholder Miljøudvalget et borgermøde om vandkvaliteten i Utterslev Mose og Fæstningskanalen. Der vil være oplæg og debat. Mødet foregår 19.00-21.30 på EnergiCenter Voldparken

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.