9. Ansøgning om støtte til "Danmarks Internationale Gadeteaterfestival til Brønshøj-Husum, Bispebjerg og Nørrebro" (2020-0018908)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

1. lokaludvalget træffer beslutning om løsning A eller B.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Teatergruppen Batida søger støtte til at afholde Danmarks Internationale Gadefestival i Brønshøj-Husum, i Bispebjerg og på Nørrebro. Under festivalen den 17.-23. august 2020 skal der opføres 15-20 gadeteaterforestillinger i offentlige byrum, parker og pladser, der fordeles mellem de 3 bydele. I Brønshøj-Husum arbejder ansøger foreløbigt med følgende steder: i Husumparken, ved Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus, ved Bellahøjhusene og på Brønshøj Torv. 

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er alle: børn, unge, voksne og ældre. Gadeteaterforstillingerne er åbne for alle, og det er gratis for publikum at deltage. Ansøger forventer op mod 4.000 publikum i alle 3 bydele. Ansøger samarbejder med Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus, der både yder økonomisk støtte samt kombinerer forestillingerne i Tingbjerg med fællesspisning. Derudover samarbejdes der med Boligforeningen Bellahøj, Husum Skole, Kultur N (Brønshøj Bibliotek, BIBLIOTEKET på Rentemestervej, Nørrebro Bibliotek), Områdefornyelsen NV samt Mjølnerparken. Der søges omtale i lokalaviserne, og der annonceres på hjemmesider og facebook. Derudover laves flyers, plaktater og digitalt skærmmateriale til bibliotekerne, beboerforeningerne etc.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 50.000 kr.
Forventede udgifter: 204.000 kr.
Forventede indtægter: 150.000 kr.
Forventet egenfinansiering (Batida): 30.000 kr.
Forventet egenfinansiering (Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus): 24.000 kr.

Projektet rummer udgifter til indkøb af gadeteaterforestillingerne, administration og afvikling samt lokaleleje. Ansøgers og Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus' egenfinasiering dækker administration, afvikling samt lokaleleje, og der søges en række puljer/tilskud til at dække udgifterne til teaterforestillingerne (Kultur- og Fritidsudvalgets løbende bevillinger, lokaludvalg i Brønshøj-Husum, Bispebjerg og Nørrebro samt Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus). Derudover bidrager alle samarbejdsparterne med frivillig arbejdskraft og lån af lokaler. 

Tidligere tilsagn

Teatergruppen Batida har de sidste 3 år modtaget støtte fra Bydelspuljen til Danmarks Internationale Gadefestival på 25.000 kr.

Løsning

Der er en delt indstilling, og lokaludvalget beslutter løsning A eller løsning B.

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget (KU), som indstiller til støtte på 50.000 kr. som ansøgt under forudsætning af, at antallet af forestillinger i bydelen afspejler bydelens bidrag på i alt 50.000 kr. + 20.000 kr. (Brønshøj-Husum Lokaludvalg + Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus). Ansøgningen har ligeledes været behandlet i Forretningsudvalget som indstiller til delvis støtte på 30.000 kr., så bydelene Brønshøj-Husum, Nørrebro og Bispebjeg bidrager lige meget. 

Løsning A

Lokaludvalget støtter "Danmarks Internationale Gadeteaterfestival til Brønshøj-Husum, Bispebjerg og Nørrebro" med 50.000 kr. af 2020-puljemidler.

Løsning B

Lokaludvalget støtter "Danmarks Internationale Gadeteaterfestival til Brønshøj-Husum, Bispebjerg og Nørrebro" med 30.000 kr. af 2020-puljemidler.

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om støtte til ansøgningen, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020. 

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Indstillingerne blev drøftet.

 

Argumenter for løsning A:

Tingbjerg Kulturhus er engageret og bidrager med finansiering af projektet. Lokaludvalget mener dertil, at projektet vil være godt for bydelen.

Argumenter for løsning B:

Lokaludvalget drøfter, at bydelene er ansøgt om forskellige støttebeløb og at bydelene bør støtte ligeligt.

 

Afstemning:

Følgende stemmer for løsning A: Kirsten, Mikkel, Sune, Lis

Følgende stemmer imod løsning A: Jarl, Palle, Ernst, Mette, Ida, Stine, Elsebeth, Martin, Freddy, Pernille, Torben, Sabah, Christoffer.

Der er flertal imod løsning A.

 

Indstilling B om delvist at støtte "Danmarks Internationale Gadeteaterfestival til Brønshøj-Husum, Bispebjerg og Nørrebro med 30.000 kr. godkendes.

 

Kirsten Møller melder sig til at følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmøde d. 23. januar om at følge projekter, der får bevilget 25.000 kr. eller mere.