4. Ansøgning om støtte til "Netværksskabende arrangementer for foråret 2020" (2020-0018594)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

1. lokaludvalget træffer beslutning om delvist at støtte "Netværksskabende arrangementer for foråret 2020" med 12.000 kr. af 2020-puljemidler.

Tid, sted og indhold

Brønshøj-Husum Aktiv-Center søger støtte til at afholde 5 netværksskabende arrangementer i Kulturhuset Pilegårdens store sal i perioden februar til maj 2020. Arrangementerne afholdes fra kl. 10.30-15.00 på 5 torsdage, og der vil være +60 musikalsk underholdning og foredrag samt mad i pausen.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er Brønshøj-Husum Aktiv-Centers egne medlemmer, medlemmer fra andre foreninger i Pilegården samt andre interesserede i bydelen. Arrangementerne er åbent for alle, og der vil være entréindtægt. Ansøger forventer mellem 50-70 deltagere pr. arrangement. Ansøger samarbejder med Kulturhuset Pilegården samt Café Pilen. Der annonceres for arrangementerne i Brønshøj-Husum Avis, flyers på kulturhuse og biblioteker samt på Pilegårdens hjemmeside.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 22.950 kr.
Forventede udgifter: 82.750 kr.
Forventede indtægter: 25.000 kr.
Forventet egenfinansiering: 34.800 kr.

Projektet rummer udgifter til lokale-leje, honorar til musik/foredrag, forplejning, oppyntning og annoncering. Udover økonomisk egenfinansiering bidrager ansøger med frivillig arbejdskraft i forbindelse med opsætning og oprydning.

Bemærkning fra sekretariatet

Sekretariatet har været i kontakt med ansøger, da to af arrangementerne afholdes før lokaludvalgets behandlingsdato og derfor ikke kan støttes. Ansøger ønsker derfor, at disse to arrangementer (hhv. den 9. og 30. januar 2020) trækkes ud af ansøgningen, og beløbene på samlet 8.700 kr. trækkes fra i budgettet. Derfor er antallet af arrangementer og budgetoverblikket i ovenstående opdateret i forhold til ansøgningen.

Tidligere tilsagn

Brønshøj-Husum Aktiv-Center har i 2017 og 2018 modtaget støtte fra Bydelspuljen til et årligt +60 arrangement i Pilegården, hvor lokaludvalget har bevilget hhv. 14.000 kr. og 12.800 kr.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget (SOSU), som indstiller til delvis støtte på 12.000 kr. til ansøger, der øremærkes til lokaleleje, foredrag samt annoncering. Forretningsudvalget (FU) støtter denne indstilling pga. økonomisk prioritering af puljemidler. Støtten er under forudsætning af, at de 5 resterende arrangementer gennemføres. 

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Indstillingen om delvis støtte af "Netværksskabende arrangementer for foråret 2020" med 12.000 kr. blev godkendt.