23. Evaluering og regnskab for Jul i Vandtårnet 2019 (2019-0237019)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

1. lokaludvalget drøfter og evaluerer eget projekt "Jul i Vandtårnet 2019",

2. lokaludvalget tager regnskabet til efterretning.

Problemstilling

Jul i Vandtårnet blev afholdt for 6. gang lørdag den 7. december 2019 i samarbejde med Kulturhuset Pilegården og Foreningen Brønshøj Vandtårn.

Kulturudvalget har lavet et udkast til evaluering af "Jul i Vandtårnet", se bilag.

Hovedpointerne er:

  • Formålet med at fejre vandtårnet og gøre en fest ud af at tænde lyset på tårnet lykkedes.
  • Der deltog det forventede antal borgere. 
  • Det skal være tydeligere, hvad der er beregnet til børn, og hvad der er beregnet til voksne.
  • Børnefamilierne kommer for at se brandbilen, gå med fakler/lys i streetparade, være med til spejderaktiviteter ved vandtårnet og se lyset blive tændt. Det tager for lang tid og er for koldt til at fastholde dem til en koncerten også.
  • Billetterne til koncerterne var for dyre i år.
  • Det er svært at få Tingbjerg-børnene med. Brandbilen løser ikke helt den opgave.

  • Den oprindelige tanke var lys ”fra tårn til tårn”, det lykkes ikke helt at skabe forbindelse mellem vandtårnet og tårnet i Tingbjerg.

  • Invitation af politikere til at tænde lyset er fortsat et centralt element.

Løsning

Lokaludvalget tager evaluering af projektet "Jul i Vandtårnet" til efterretning og kommer med eventuelle supplerende kommentarer til Kulturudvalgets betragtninger.

Økonomi

Udgiftsposter Budget Regnskab
Leje af telte og varmeblæsere til telte og til vandtårn 12.000,00 12.577,00
Leje af brandbil 5.500,00 3.200,00
Scandinavian Rhythm Boys: Streetparade og musik i Brandbil 10.000,00 8.900,00
Spejderne: Flagermuslygter/brænde 5.000,00 1.078,20
Solister og kor i Vandtårnet 10.000,00 10.200,00
Vokalensemble Bang/Kovacs/Petersen/Rønn 9.000,00 9.000,00
Forplejning af optrædende i Vandtårnet v/Brønshøj Kirkes Pigekors forældre 2.000,00 2.500,00
Vand og frugt til de optrædende 500 765,48
Pynt af brandbil og forplejning til nissebørn 1.500,00
Annoncering 5.500,00
 - Halvsides annonce i Brønshøj-Husum Avis 4.675,80
 - Facebook-boost 150
Strøm 1.800,00 1.800,00
Videooptagelse af Paul Skjødt 3.000,00 3.500,00
Uforudsete hændelser 2.200,00 167,72
I alt 68.000,00 58.514,20

Videre proces

Kulturudvalget arbejder videre på at lave et nyt koncept for tænding af vandtårnet til arrangementet i december 2020.

Beslutning

Indstillingen blev drøftet.

 

Kulturudvalget vil gentænke konceptet sammen med Tingbjerg Kulturhus. Endvidere vil der fremover blive taget højde for, at der også er juletræsarrangement i Tingbjerg samme weekend.