20. Bevilling - APP 2700

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

1. lokaludvalget bevilger 3.600 til drift af APP 2700.

Problemstilling

Appen '2700 Brønshøj' er et lille smartphone-program, som guider borgerne rundt i bydelen. Med app'en kan man høre små historier om bydelens kulturarv - f.eks. Brønshøj Vandtårn, Bellahøjhusene eller Utterslev Mose - og sammensætte oplevelsesruter med forskellige punkter i bydelen. Lokaludvalgets ønske med app'en er at fortælle de mange gode historier fra Brønshøj, Husum og Tingbjerg og samle relevante informationer for borgere og turister ét sted.

Løsning

Lokaludvalget bevilger 3.600 til drift af APP 2700 ved Cero Media.

Pengene tages fra Pulje B: Borgerrettede og netværksskabende aktiviteter igangsat af lokaludvalget og samarbejdsparter.

Økonomi

Drift af APP 2700 på 3.600 kr. er beskrevet og budgetteret i lokaludvalgets arbejdsplan og budget 2020, endeligt vedtaget af lokaludvalget d. 23. januar 2020.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.