5. Ansøgning om støtte til "Puppet Junior Festival 2020" (2020-0018732)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

1. lokaludvalget træffer beslutning om at støtte "Puppet Junior Festival 2020" med 30.000 kr. af 2020-puljemidler.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Kulturhuset Pilegården søger støtte til at afholde en udendørs dukkefestival for børn og børnefamilier: Puppet Junior Festival. Festivalen afholdes den 11.-14. juni 2020 i et samarbejde mellem kulturinstitutioner i 4 bydele - Nørrebro, Bispebjerg, Amager og Brønshøj-Husum - som et rejsende marked, der turnerer i de 4 bydele med én festivaldag hvert sted. Det er første år, at Brønshøj-Husum er med i dette samarbejde om Puppet Junior Festival. Under festivalen vises der i hver bydel 2 udenlandske og 4 danske dukketeaterforestillinger, og der vil være 3 værkstedsboder, hvor man kan lave egne dukker. Før festivalen laves 2 projekter i henholdsvis 4 børnehaver og på den bemandede legeplads i Husumparken, hvor en kunstner laver dukker sammen med børnene. 

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er børn i alderen 3-12 år og deres familier. Festivalen er åben for alle, og det er gratis at deltage. Ansøger forventer, at der vil være 5.00-1.000 deltagere i Brønshøj-Husum. Festivalen er et samarbejde mellem kulturhusene Sokkelundlille, Nørrebro Bibliotek, Børnekulturhus Amar og Kulturhuset Pilegården. Derudover samarbejdes der med Åben Dagtilbud/BUF og Legepladsen i Husumparken. Der annonceres for festivalen i Brønshøj-Husum Avis, på Kulturhuset Pilegårdens (samt de andre kommunale aktørers) sociale medier og web, via flyers, klistermærker og plakater samt Kulturhusets Pilegårdens store netværk.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 30.000 kr.
Forventede udgifter: 634.485 kr.
Forventet egenfinansiering: 35.500 kr.

Ansøgningen til Bydelspuljen er en del af et større budget for hele festivalen. Ansøger søger kun støtte til dele af aktiviteterne i Brønshøj-Husum. Projektet rummer udgifter til kunstnerhonorarer, materialer, transport, overnatning og forplejning, PR og administration. Ansøger har vedlagt en finansieringsplan til budgettet, og der søges bl.a. en række fonde/puljer for at finansiere projektet (Nordeafonden, Københavns Kommune Festivalpulje, International Festivalpulje Staten, Knud og Dagny fonden, Scenekunstudvalget KBH, Becket-fonden, lokaludvalg i Brønshøj-Husum, Bispebjerg, Nørrebro og Amager Øst samt børnekulturformidlerne). Ansøger har en økonomisk egenfinansiering på en fjerdedel af alle egenfinansieringsposterne i budgettet samt en fjerdedel af de frivillige timer.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget (KU), som indstiller til støtte på 30.000 kr. som ansøgt. Forretningsudvalget (FU) støtter denne indstilling om fuld støtte.

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om fuld støtte til ansøgningen, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020. 

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Indstillingen om at støtte "Puppet Junior Festival 2020" med 30.000 kr. blev godkendt.

 

Der skal ved næste lokaludvalgsmøde vælges et lokaludvalgsmedlem, der følger projektet. 

Lokaludvalget har på lokaludvalgsmøde d. 23. januar 2020 besluttet at følge projekter, der får bevilget støtte på 25.000 kr. eller mere.