10. Ansøgning om støtte til "Guidet fælleslæsning i Sognegården" (2020-0018984)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

1. lokaludvalget giver afslag på ansøgning om støtte på 8.960 kr. til "Guidet fælleslæsning i Sognegården".

Problemstilling

Tid, sted og indhold

En lokal kolonihaveejer søger støtte til at afholde 8 guidede fælleslæsninger af litteratur i Brønshøj Kirkes Sognegård 8 mandage (eftermiddag/aften) i perioden den 24. februar til 1. juni 2020. Ved fælleslæsningerne læses forskellig litteratur om eksistentielle emner højt for deltagerne, der i fællesskab drøfter deres oplevelser/tolkninger af det læste i forhold til egne livsoplevelser.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er voksne og modne teenager, der er litteraturinteresserede. Arrangementerne er åbne for alle, og det er gratis at deltage. Ansøger forventer mindst 10 deltagere pr. gang, hvoraf nogle forventet vil være gengangere, så i alt 30-40 deltagere til de 8 arrangementer. Ansøger samarbejder med Brønshøj Kirke. Der søges omtale i Brønshøj-Husum Avis, og der annonceres for fælleslæsningerne på Brønshøj Kirkes hjemmeside og Facebook, på Kulturnaut samt ved fysiske opslag på bibliotekerne og andre relevante steder. 

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 8.960 kr.
Forventede udgifter: 9.760 kr.
Forventede indtægter: 800 kr.

Projektet rummer udgifter til honorar til ansøger som guide samt til forplejning. Brønshøj Kirke dækker udgifter til forplejning og bidrager med medarbejdertimer til forberedelse samt lån af lokale. 

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget (KU), som indstiller til afslag på støtte. Forretningsudvalget støtter indstillingen om afslag med den begrundelse, at honorar til ansøger selv udgør en for stor del af budgettet, og at der ikke er nogen med- eller egenfinansiering.

Beslutning

Indstillingen om afslag til ansøgningen om "Guidet fælleslæsning i Sognegården" blev godkendt.