Mødedato
20-02-2020 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Kom og tal med dit Lokaludvalg og besøg af Laura Rosevinge

2

Godkendelse af dagsorden

3

Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger

4

Ansøgning om støtte til "Netværksskabende arrangementer for foråret 2020" (2020-0018594)

5

Ansøgning om støtte til "Puppet Junior Festival 2020" (2020-0018732)

6

Ansøgning om støtte til "Røgfri boligområder" (2020-0018875)

7

Ansøgning om støtte til "Brønshøj Sangskriver Festival" (2020-0018843)

8

Ansøgning om støtte til "Tingbjerg Challenge 2020" (2020-0018744)

9

Ansøgning om støtte til "Danmarks Internationale Gadeteaterfestival til Brønshøj-Husum, Bispebjerg og Nørrebro" (2020-0018908)

10

Ansøgning om støtte til "Guidet fælleslæsning i Sognegården" (2020-0018984)

11

Ansøgning om støtte til "Juletræet i HUSUM 2020" (2020-0018803)

12

Ansøgning om støtte til "Hønsehus med tilhørende redskabs/foderskur til Fælleshaven" (2019-0350601)

13

Ansøgning om støtte til "Halloween i Brønshøj" (2019-0350546)

14

Ansøgning om støtte til "CPH:DOX i Tingbjerg" (2020-0018952)

15

Ansøgning om støtte til "Foredrag for ældre om et liv i cirkus" (2020-0018894)

16

Ansøgning om støtte til "Tingbjerg EM Challenge" (2020-0018934)

17

Projektbeskrivelse og bevilling - Naturbyens aktivitetskalender 1 halvår 2020

18

Projektbeskrivelse og bevilling - Naturbyens Forårsfest 2020

19

Projektbeskrivelse og bevilling - Brønshøj-Husum Walk

20

Bevilling - APP 2700

21

Bevilling - Husstandomdeling af bydelsguide 2020

22

Bevilling - Månedlig klumme i Brønshøj-Husum Lokalavis 2020

23

Evaluering og regnskab for Jul i Vandtårnet 2019 (2019-0237019)

24

Drøftelse af tilpasning af Lokaludvalg

25

Suppleringsvalg: Proces og bevilling

26

Lokaludvalgets ønsker til overførselssagen 19/20

27

Borgerpanelundersøgelse af Musiktilbud

28

Godkendelse af brev til Kultur-og Fritidsudvalget vedr. ECV (2020-0043517)

29

Godkendelse af henvendelse til Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling om Tingbjerg Pensionistcenter

30

Tidlig inddragelse vedr Brønshøj Gl Skole som Kulturhus (2020-0043813)

31

Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter

32

Meddelelser

33

Eventuelt