Mødedato
19-11-2020 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Kom og tal med dit lokaludvalg (tilhørernes punkt)

2

Godkendelse af dagsorden

3

Præsentation af omdømmeundersøgelse af Tingbjerg og Husum Nord

4

Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger

5

Ansøgning om støtte til "Mødesteder for ældre i det offentlige rum" (2020) (2020-0835921)

6

Ansøgning om støtte til "Musikbingo" (2020) (2020-0837321)

7

Ansøgning om støtte til "Ladies Night & Lækre Bøger" (2020) (2020-0836122)

8

Ansøgning om støtte til "Velsignet Ungdom - Afslutning af 1-årigt poesiworkshopforløb med udgivelse af digtsamling" (2020) (2020-0836118)

9

Ansøgning om støtte til "Velsignet Ungdom - Uddeling af digtsamlinger og afholdelse af workshops" 2021 (2020-0837098)

10

Ansøgning om støtte til "2 jazzkoncerter" (2021) (2020-0837227)

11

Ansøgning om støtte til "Fastelavn på Brønshøj Torv" (2021) (2020-0837231)

12

Digitalt informationsmøde om lokaludvalgets vision for Brønshøj Torv og den foreløbige plan for Brønshøj Gl. Skole som kulturhus

13

Beslutning om borgerinddragelsesproces: 'Helhedsplan for Brønshøj Torv' i 2021

14

Høring om 'tilpasning af lokaludvalg' (2020-0128371)

15

Høring om 'retningslinjer for altaner' (2020-0833317)

16

Orientering om henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget vedr. 'de lysende sten' på Husumforbindelsen (2020-0048988)

17

Orientering om henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget om spildevand i Utterslev Mose (2020-0836767)

18

Henvendelse til Center for Byudvikling vedr. helhedsplan for Bystævneparken

19

Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter

20

Meddelelser

21

Eventuelt