Mødedato
19-09-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Tilhørernes punkt

2

Godkendelse af dagsorden

3

Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger

4

Evaluering af 2700Kulturdag 2019 (2018-0160297)

5

Bevilling til 2700Kulturdag 2020 (2019-0243431)

6

Bevilling til Jul i Vandtårnet 2019 (2019-0237019)

7

Ansøgning om støtte til "Æbledag Brønshøj Torv" (2019-0221514)

8

Ansøgning om støtte til "Erindringssalon, Kan du huske, hvordan man danser jitterbug?" (2019-0210030)

9

Ansøgning om støtte til "En børnetjeneste" (2019-0210022)

10

Ansøgning om støtte til ”Vi vil skabe de bedste rammer for gensidig integration i børnehaverne i Husum, Brønshøj og Tingbjerg" (2019-0224130)

11

Ansøgning om støtte til "Fortabt i Brønshøj Torv – Forsøg med en anden tilgang til byens udvikling" (2019-0127761)

12

Ansøgning om støtte til ”Udebasen. Digital formidling af lokalhistorie og Danmarkshistorie for skoler” (2019-0224610)

13

Høring vedr. kommuneplan 2019 (2019-0154959)

14

Inddragelse ifm. høring vedr. Kortlægning af Musik i Københavns Kommune (2019-0237034)

15

Godkendelse af høringssvar vedr. lokalplan Gadelandet III (2019-0235008)

16

Mosetræf 2019: Evaluering (2019-0066675)

17

Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter

18

Meddelelser

19

Eventuelt