Mødedato
19-05-2016 18:30

Referat

PunktTitel
1Tilhørernes punkt ( )
2Godkendelse af dagsorden ( )
3Eventuelle foretræder ( )
4Lægemangel i Brønshøj-Husum (2016-0223699)
5Bydelsplan - proces og nedsættelse af arbejdsgruppe (2016-0032446)
6Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. Høstfest (2016-0225627)
7Samarbejde med Socialforvaltningen om foreningsstøtte (2016-0225652)
8Høring vedr. flytning af Husum Bibliotek til EnergiCenter Voldparken (2016-0081904)
9Orientering om puljestatus (2016-0039857)
10Ansøgning om støtte til "Forsommerfest på Brønshøj Torv" (2016-0212264)
11Ansøgning om støtte til "Blomsterkasser til Pilegården - Projekt Sammen kan vi mere" (2016-0212445)
12Ansøgning om støtte til "Ældredagen Brønshøj-Husum-Vanløse" (2016-0212405)
13Ansøgning om støtte til "Konference: Arbejdet med unge i udsatte positioner" (2016-0212511)
14Ansøgning om støtte til "Vild festival" (2016-0212531)
15Ansøgning om støtte til "Future Suburban Contemporary (FSC) - Sommer udstillings program" (2016-0212798)
16Ansøgning om støtte til "Leg med sproget" (2016-0212873)
17Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter (2016-0039857)
18Meddelelser ( )
19Årets Bydelspris (lukket punkt) (2016-0050803)
20Eventuelt ( )