17. Ansøgning om støtte til "Modeshow til åbningsfest i Tingbjerg bibliotek og kulturhus" (2018-0095925)

Sagsfremstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg bevilger 20.000 kr. til projektet "Modeshow til åbningsfest i Tingbjerg bibliotek og kulturhus"

Problemstilling

Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus søger støtte til et brobygningsprojekt mellem to designværksteder i bydelen, der skal munde ud i et modeshow som afholdes til åbningsfesten for Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus. Projektet løber fra 1. maj 2018 og til ca. 1. september, alt efter hvornår kulturhuset er klar til indvielse.

Igne:oya er et nystartet designværksted i Tingbjerg. Projektet er startet af Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus i samarbejde med den boligsociale helhedsplanen i Tingbjerg i 2017. Den boligsociale helhedsplan Husum for Alle har igennem de sidste 2 ½ år haft et håndarbejdsværksted for kvinder og piger. Designer Henriette Rolf Larsen underviser på begge værksteder og vil fungere som projektkoordinator. Projektet vil etablere et nyt samarbejde imellem de to værksteder, hvor kvinder fra begge værksteder sammen skal designe og sy tøj til et større modeshow som vil afslutte forløbet.

Designværkstederne er åbne for alle kvinder uanset etnicitet og det er gratis at deltage. Modeshowet er også gratis at overvære og åbent for alle. Ansøger forventer, at 15-30 kvinder fra Husum og 10-25 kvinder fra Tingbjerg deltager i projektet.

Der gøres reklame for projektet via plakater i begge områder, Facebook, mund til mund og pressemeddelelser til lokalavisen m.m.

Ansøgt beløb: 20.000 kr.

Forventede udgifter: 20.000 kr.

Støtten søges til stof og sytilbehør, honorar til projektleder, PR samt udgifter i forbindelse med modeshowet (DJ, hår/makeup, forplejning).

Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus, Husum for Alle og helhedsplanen i Tingbjerg bidrager med medarbejdertimer og lokaler. Desuden har begge designværksteder frivillige hjælpere tilknyttet, der bidrager med frivillig arbejdskraft. Lokale borgere har bidraget med donationer af stof og sytilbehør.

Lokaludvalget har i 2017 støttet opstarten af igne:oya. Projektet fik 5.368 kr. udbetalt. Lokaludvalget har også støttet Husum for Alles designværksted i 2017 med 5.000 kr. til køb af materialer.

Løsning

Projektet bevilges støtte på 20.000 kr.

Økonomi

Pengene tages fra pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, og projektet bevilges den ansøgte støtte på 20.000 kr.