15. Ansøgning om støtte til "Suburban Dance 2018" (2018-0093651)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg bevilger 24.000 kr. til projektet "Suburban Dance 2018"    

Problemstilling

Kulturhuset Pilegården søger støtte til at afholde ti aktiviteter i forbindelse med dansefestivalen ”Suburban Dance”, som arrangeres af kulturinstitutioner i Brønshøj-Husum og Bispebjerg den 12.-19. maj 2018. Det er andet år i træk, at festivalen afholdes. Programmet i Brønshøj-Husum rummer danseworkshops, koncerter, teater m.m.

Målgruppen er børnehaver, skoler og børnefamilier i bydelen. Der er aktiviteter i Kulturhuset Pilegården, på Brønshøj Bibliotek, Brønshøj Skole og Brønshøj Torv. Ansøger forventer 600 deltagere. Alle aktiviteter er gratis bortset fra koncerten ”Hip som hap”, hvor der tages 55 kr. for maden som er inkluderet i billetten. Flere af aktiviteterne kræver forhåndstilmelding, da der er begrænsede pladser. Pladserne fordeles efter 'først til mølle-princippet'. En af aktiviteterne, en hip hop-dag for 7. årgang på Brønshøj Skole, er ikke åben for offentligheden. Denne aktivitet er betalt af ansøgers medfinansiering.  

Festivalen er et samarbejde mellem Dansekapellet i Bispebjerg, Brønshøj Skole, Brønshøj Bibliotek og Kulturhuset Pilegården. Brønshøj Kirkes pigekor er også samarbejdspart og laver kaffe/kagebod på Brønshøj Torv.

Dansekapellet laver busannoncer, plakater og program for hele festivalen. Ansøger laver et lokalt program, som deles ud på skolerne, børnehaverne, fritidshjemmene og på caféer og i butikker i nærområdet. Festivalen annonceres også på ansøgers hjemmeside og Facebook. Flere af aktiviteterne er allerede annonceret på Facebook.

Ansøgt beløb: 24.000 kr.

Forventede udgifter: 52.500 kr.

Forventede indtægter: 3.500 kr.

Medfinansiering: 25.000 kr.

Støtten søges til honorering af kunstnere, PR og forplejning.

Ud over medfinansieringen bidrager arrangørerne med lokaler og medarbejdertimer til afvikling og projektledelse.

Ansøger fik sidste år bevilget 35.500 kr. fra Lokaludvalget til Suburban Dance Festival 2017.

Løsning

Projektet bevilges støtte på 24.000 kr.

Økonomi

Pengene tages fra pulje A, Bydelspuljen.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, og projektet bevilges den ansøgte støtte på 24.000 kr.