10. Ansøgning om støtte til "Mindfulness Sport” (2018-0015018)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg giver afslag på ansøgningen til projektet "Mindfulness Sport”

Problemstilling

Foreningen Crossover, der har adresse i Bispebjerg, ønsker at etablere en fast aktivitet på EnergiCenter Voldparken, som kombinerer sport og fysisk leg med meditation og mindfulness. Aktiviteten finder sted to timer hver søndag fra slutningen af april til slutningen af november 2018.

Det er gratis at deltage. Målgruppen er børn og unge mellem 9-17 år og aktiviteten er åben for alle. Projektet har særligt fokus på børn og unge, der ikke er en del af det etablerede foreningsliv. Ansøger forventer 25-40 deltagere.

Ansøger gør reklame for projektet via flyers og plakater, sociale medier og via samarbejdspartnerne Ungdomsskolen, Sundhedshusene, Gadeplan 2700 og EnergiCenter Voldparken.

Ansøgt beløb: 30.000 kr.

Forventede udgifter: 43.900 kr.

Forventet medfinansiering: 13.900 kr.

Støtten søges til indkøb af udstyr, herunder sportsudstyr og yogamåtter, gavekort til præmier samt t-shirts, evt. med Lokaludvalgets logo. Ansøger bidrager selv til projektet ved afholde udgifter til PR, diplomer og aflønning af to trænere pr. aktivitetsgang.

Løsning

Der gives afslag på støtte. Begrundelsen for afslaget er, at projektets primære udgifter består af indkøb af udstyr, som kommer en begrænset målgruppe til gode.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, og der gives afslag på støtte.