7. Naturbyen skitseforslag - projektbeskrivelse (2017-0049919)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender projektbeskrivelse "Naturbyen inddragelse og skitseforslag"
  2. at Lokaludvalget bevilger 30.500 kr. til workshop og skitseforslag

 

Problemstilling

I arbejdet med at realisere Naturbyen er der behov for at få udarbejdet et konkret skitseforslag til hvilke aktiviteter, faciliteter og forbindelser ,der skal udgøre den første fase af Naturbyen. Dette skitseforslag skal udarbejdes i tæt dialog med planlægningen af den kommende Husumforbindelse. Skitseforslaget skal fungere som afsæt for arbejdet med at tilvejebringe den nødvendige kommunale finansiering, fondsmidler (via ECV). Skitseforslaget skal baseres på et inddragelses-forløb for områdets borgere, foreninger og professionelle og en opfølgende workshop samt udarbejdelsen af et skitseforslag inden udgangen af juni 2018.

Løsning

Brønshøj-Husum Lokaludvalg bevilger 30.500 kr. til udarbejdelse af et skitseforslag for Naturbyen

Økonomi

Annoncering / PR 4.000

Forplejning workshop 1.500

Facilitering af workshop samt udarbejdelse af skitseforslag 25.000

I alt 30.500 kr.

Pengene tages fra Pulje B, rammen til nye initiativer.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.