2. Godkendelse af dagsorden ( )

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen

 

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fremmøde og inhabilitet:

Mikkel Houmann havde meldt afbud, og Peter Steffensen deltog i stedet.

Lis Søkvist havde meldt afbud, og Christian Hesselberg deltog i stedet.

Christoffer Rosenkrands havde meldt afbud. 1. suppleant Thomas Bryde-Procida var indkaldt, men mødte ikke frem.

Tahira Asraf havde meldt afbud, og Anni Christensen deltog i stedet.

Cæcilie Ryhl Olsson havde meldt afbud på selve mødedagen.

Sheikh Mohammed udeblev uden afbud.