27. Forretningsorden for Brønshøj-Husum Lokaludvalg (2018-0089172)

Lokaludvalget skal vedtage en forretningsorden.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, 

 1. at Lokaludvalget andenbehandler forretningsorden for Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Problemstilling

Som grundlag for Brønshøj-Husum Lokaludvalgs arbejde skal Lokaludvalget vedtage en forretningsorden, der vil udgøre de formelle rammer for møder og beslutninger i Lokaludvalget.

Udgangspunktet lægger sig op ad normalforretningsordenen i den kommunale styrelseslov og den eksisterende forretningsorden for Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

På mødet 22. marts godkendte Lokaludvalget udkast til forretningsorden. På dette møde sker den endelige godkendelse.

Løsning

Brønshøj-Husum Lokaludvalg vedtager en forretningsorden, som gælder for arbejdet i Lokaludvalget.

Videre proces

Lokaludvalget kan til enhver tid lave ændringer i forretningsordenen (skal vedtages over to møder).

Beslutning

Forretningsordenen blev endelig godkendt.