20. Ansøgning om støtte til "Seniorfest efterår 2018" (2018-0096129)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg bevilger 14.100 kr. til projektet "Seniorfest efterår 2018"

Problemstilling

Bydelens pensionistklubber søger støtte til at afholde et socialt arrangement med musik for bydelens seniorer. Arrangementet afholdes i Tingbjerg Pensionist Center i slutningen af september eller begyndelsen af november 2018. Den præcise dato er ikke besluttet endnu.

Til festen vil der være musik, dans og spisning. Arrangementet har til formål at synliggøre hvilke aktivitetsmuligheder der er er i bydelen og er et led i indsatsen for at minimere ensomhed og isolation blandt seniorer. Festen arrangeres i et samarbejde mellem Husum Vænge Centeret, Fællesrådet, Aktivcenteret i Pilegården, Walk and Talk, Hjemmeplejen Husum Vænge, Tingbjerghjemmet og Tingbjerg Pensionist Center.

Målgruppen er seniorer i alderen 60+. Arrangementet er åbent for alle. Ansøger forventer 80-100 deltagere. Der er deltagerbetaling. Festen annonceres i Brønshøj Husum Avis, pensionistcentrenes og Tingbjerg Forums hjemmesider, beboerblade, 2700Bydelsportal og fysiske opslag i området samt i pensionistcentrene.

Ansøgt beløb: 14.100 kr.

Forventede udgifter: 20.900 kr.

Forventede indtægter: 6.800 kr.

Projektet rummer udgifter til musikerhonorarer, forplejning, service, PR og lokaler.

Ansøger stiller lokale til rådighed og afholder selv udgifter til bordopstilling og rengøring. Ca. 15 frivillige står for arrangementet, dels i klubberne og dels på selve dagen. Disse betaler ikke for deres deltagelse.

Pensionistklubberne har tidligere fået støtte til lignende festaktiviteter, senest i 2017, hvor Lokaludvalget støttede med 10.000 kr.

Løsning

Projektet bevilges støtte på 14.100 kr.

Økonomi

Pengene tages fra pulje A, Bydelspuljen.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, og projektet bevilges den ansøgte støtte på 14.100 kr.