16. Ansøgning om støtte til "Renovering/opgradering af "Rød Bane"" (2018-0095891)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg giver afslag på støtte til projektet "Renovering/opgradering af "Rød Bane"".

Problemstilling

Foreningen Futurefootball søger støtte til at renovere en boldbane ved Tingbjerg Skole i samarbejde med de lokale foreninger streetsoccer kbh og ISA Tingbjerg. Projektet skal finde sted fra den 15.-25. maj 2018. Foreningen Futurefootball er hjemhørende på Amager, men bruger boldbanen i Tingbjerg til nogle af deres aktiviteter.

”Rød bane” er en udendørs boldbane, der bruges af Tingbjerg Skole og unge fra lokalområdet til bl.a. fodbold og hockey. Ansøger ønsker at renovere denne bane ved at lappe huller, reparere målene samt opsætte og male bander langs banen.

Renoveringen udføres af foreningen og brugerne selv. Ansøger forventer at involvere ca. 20 lokale unge blandt ISA Tingbjergs brugere i renoveringen.

Ansøgt beløb: 35.000 kr.

Forventede udgifter: 35.000 kr. 

Støtten søges til renoveringsudgifterne, byggematerialer, maling m.m.

Ansøger bidrager selv til projektet i form af frivillig arbejdskraft.

Løsning

Der gives afslag på støtte. Lokaludvalget mener, at vedligehold af boldbanen ved Tingbjerg Skole er en kommunal opgave, som bør finansieres af fx skolen selv. Desuden giver Lokaludvalget normalt ikke støtte til projekter, hvis primære formål er byggeri eller anlæg, og renoveringen af boldbanen sidestilles her med anlæg.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, og der gives afslag på støtte.