9. Ansøgning om støtte til "Juletræ på Brønshøj Torv 2018" (2018-0064745)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg bevilger 45.000 kr. til projektet "Juletræ på Brønshøj Torv 2018"

Problemstilling

Brønshøj Torv Juletræsfond søger støtte til at opsætte juletræ med julelys på Brønshøj Torv fra den 30. november til 28. december 2018.

Ansøgt beløb: 45.00 kr.

Forventede udgifter: 45.000 kr.

Projektet rummer udgifter til juletræet inklusive opsætning af træ og lys samt opbevaring af hegn og lyskæder. 

Ansøger bidrager til aktiviteten i form af frivilligt arbejde. Ansøger samler penge ind lokalt til af afholde et arrangement fredag den 30. november, hvor juletræet tændes. Ansøger forventer mellem 500 og 1.500 personer til juletræstænding.

Der annonceres for projektet i samarbejde med Brønshøj Husum Avis og Netavisen 2700 samt på Facebook og gennem flyers i lokale butikker.

Lokaludvalget har tidligere år støttet traditionen om at have juletræ på Brønshøj Torv, senest med 41.500 kr. i 2017.

Løsning

Projektet bevilges støtte på 45.000 kr.

Økonomi

Pengene tages fra pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, og projektet bevilges den ansøgte støtte på 45.000 kr.