19. Ansøgning om støtte til "Danmarks Internationale Gadeteaterfestival til Brønshøj-Husum, Bispebjerg og Nørrebro" (2018-0096096)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg bevilger 25.000 kr. til projektet "Danmarks Internationale Gadeteaterfestival til Brønshøj-Husum, Bispebjerg og Nørrebro"    

Problemstilling

Teatergruppen Batida, der er hjemhørende i Bispebjerg, søger støtte til at bringe Danmarks Internationale Gadeteaterfestival til Bispebjerg, Nørrebro og Brønshøj-Husum bydele den 20.-26. august 2018.

Danmarks Internationale Gadeteaterfestival er en dansk, turnerende festival, som i årene 2013-2017 har bragt en lang række internationale gadeteaterkompagnier til flere end tyve danske kommuner. Sidste år var festivalen i København for første gang (Brønshøj-Husum og Bispebjerg).

I denne del af festivalen, der søges støtte til, deltager 12 internationale teaterkompagnier. Cirka 4 af disse forestillinger vil blive spillet i Brønshøj-Husum, sandsynligvis ved Tingbjerg Skole, Husumparken, Ved Bellahøj Nord 3-5 og Brønshøj Torv.

Ansøger samarbejder med ledelsen i Kultur Nord, Kultur og Fritidsforvaltningen, samt følgende lokale samarbejdspartnere, der hjælper med at udvælge og klargøre spillestederne: Rasmus Elleby, Leder af Brønshøj Bibliotek & Husum Bibliotek. Mikkel Helldén-Hegelund, Leder af Tingbjerg Bibliotek. Frank Bentin, Bestyrelsesmedlem af boligforeningen Bellahøj FSB og frivillig i Sammen om Bellahøj. Tony Christensen, ungdomsformand i Husum Boldklub (Husumparken). Sekretariatet har modtaget skriftlige bekræftelser fra alle de nævnte lokale samarbejdsparter.

Gadeteaterfestivalen udspiller sig i det offentlige rum og vil være gratis at overvære for publikum. Ansøger forventer i alt 3500 deltagere.

Der annonceres bredt for arrangementerne, både gennem lokale kanaler, Københavns Kommune og festivalens egen PR.

Ansøgt beløb: 25.000 kr.

Forventede udgifter: 150.000 kr.

Forventede indtægter: 75.000 kr.

Medfinansiering:  50.000 kr.

For at få festivalen til Brønshøj-Husum, Bispebjerg og Nørrebro skal ansøger betale 300.000 kr. til festivalens sekretariat. Disse penge går til honorarer og rejseudgifter til de medvirkende teatergrupper samt til festivalens centrale koordinering. Alle forestillingerne er refusionsgodkendte, hvorfor staten bidrager med 150.000 kr. i refusion. Kultur Nord bidrager med medfinansiering på 50.000 kr. For at dække de resterende udgifter ansøges Københavns Kommunes arrangementspulje, samt Bispebjerg og Nørrebro Lokaludvalg. De to lokaludvalg har givet tilsagn om støtte. Teatergruppen Batida stiller lokaler til rådighed som indkvartering for de internationale teaterkompagnier og varetager projektledelsen af festivalen.

I 2017 gav Lokaludvalget 25.000 kr. i støtte til at festivalen for første gang kunne afholdes i Brønshøj-Husum.

Løsning

Projektet bevilges støtte på 25.000 kr.

Økonomi

Pengene tages fra pulje A, Bydelspuljen.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, og projektet bevilges den ansøgte støtte på 25.000 kr.