13. Ansøgning om støtte til "Natteravnene i Husum/Tingbjerg" (2018-0071993)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg giver afslag på ansøgningen til projektet "Natteravnene i Husum/Tingbjerg"

Problemstilling

Den lokale forening Natteravnene i Husum/Tingbjerg søger støtte til at afholde en Miljødag/Affaldsindsamling i maj eller juni 2018 i området omkring Vestvolden og Utterslev Mose. Den præcise dato kendes ikke. Desuden søger foreningen støtte til at dække udgifterne til materialer, forplejning og lignende faste udgifter som foreningen har i forbindelse med deres tryghedsskabende ’gåture’ og aktiviteter i Husum og Tingbjerg.

Aktiviteterne er åbne for alle. Ansøger forventer 40 deltagere på til miljødagen og 300 frivillige på årsbasis i foreningens yderligere aktiviteter.

Der gøres reklame for aktiviteterne via lokale aviser, hjemmeside, foldere, sociale medier, mail og mobil.

Ansøgt beløb: 15.500 kr.

Forventede udgifter: 15.500 kr.

Miljødagen rummer udgifter til forplejning, affaldsindsamlingsudstyr og transport. Foreningens yderligere årsaktiviteter rummer udgifter til bolsjer, balloner, kaffe, te, vand, toiletpapir, transport m.m.

Ansøger bidrager til projektet i form af frivillig arbejdskraft.

Ansøger fik i 2017 bevilget 9.000 kr. i støtte fra Lokaludvalget til fejring af foreningens 7års fødselsdag samt til materialer m.m. til foreningens faste aktiviteter.

Løsning

Der gives afslag på støtte. Lokaludvalget har i sin afgørelse lagt vægt på følgende: Lokaludvalget vurderer, at behovet for aktiviteten er begrænset, da Danmarks Naturfredningsforening arrangerer affaldsindsamling på Vestvolden i april 2018. Desuden vurderer Lokaludvalget, at udgifterne til forplejning til miljødagen er forholdsvist høje sammenholdt med den forventede netværksskabende effekt af projektet. Begrundelsen for ikke at yde støtte til foreningens faste aktiviteter er, at Lokaludvalget ikke ønsker at give støtte til indkøb af udstyr, som desuden kan sidestilles med driftsudgifter, som foreningen selv forventes at afholde.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, og der gives afslag på støtte.