23. Godkendelse af ændring af Bydelspuljeprojektet "»Ikke uden min mor« på Tingbjerg Kulturhus" (2017-0325947)

Tidligere beslutninger

26-10-2017: Brønshøj-Husum Lokaludvalg bevilgede 20.000 kr. fra Bydelspuljen til to opførelser af forestillingen "Ikke uden min mor" i Tingbjerg Kulturhus i marts 2018.

04-12-2017: Sekretariatet godkendte på vegne af Lokaludvalget, at den ene af de to forestillinger blev opført i Tingbjerg Beboercentrum i stedet for Tingbjerg Kulturhus, da kulturhuset ikke ville være klar til ibrugtagning til marts 2018. Den anden forestilling blev udskudt til juni 2018, hvor kulturhuset forventedes at være åbnet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender, at teatergruppen danskdansk spiller to forestillinger i Kulturhuset Pilegården i stedet for én forestilling i det endnu ikke åbnede Tingbjerg Kulturhus

Problemstilling

Ansøger ønsker igen at ændre det projekt, som Lokaludvalget har givet støtte til, så teater danskdansk i stedet for at spille én opførelse af forestillingen "Ikke uden min mor" i Tingbjerg Kulturhus, spiller to forestillinger i Kulturhuset Pilegården den 1. juni som en del af teaterfestivalen CPH STAGE. Ændringen skyldes, at Tingbjerg Kulturhus først åbner i efteråret 2018. Det er ikke muligt for teateret at udskyde opførelsen af den sidste forestilling til efteråret, idet det er planlagt at forestillingen tages af plakaten efter opførelserne i juni og først spilles igen om halvandet år. 

Pilegården og Tingbjerg Bibliotek får rådighed over halvdelen af billetterne til hver af forestillingerne, som de uddeler gratis til borgere i Tingbjerg og Brønshøj. Resten af billetterne bliver sat til salg på CPH Stage, således at det bliver et blandet publikum af lokale borgere samt teaterfestivalgæster, der kommer til at se forestillingerne.

Løsning

Lokaludvalget godkender ansøgerens ønske om at ændre projektet.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.