18. Ansøgning om støtte til "Designværkstedet i Husum for Alle" (2018-0096082)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg giver afslag på støtte til projektet "Designværkstedet i Husum for Alle"

Problemstilling

Den boligsociale helhedsplan Husum for Alle søger støtte til at udvide deres designværksted ved at etablere en ’byttebiks’, hvor beboerne kan bytte og aflevere tøj, legetøj, bøger m.v. Designværkstedet er åbent hver mandag fra 16.00 - 19.00 i ’Videnshuset’, Voldparken 10.

Byttebiksen henvender sig til alle, der bor i Husum og omegn og udefrakommende interesserede er også velkomne. Målgruppen for designværkstedet er kvinder og unge piger fra boligområderne i Husum, men værkstedet er også åbent for andre interesserede udenfor boligområdet.

Designværkstedet og den nye byttebiks annonceres gennem opslag i opgange, lokalavisen, Husum for Alles nyhedsbrev, Facebook og samarbejdspartneres netværk.

Ansøgt beløb: 10.000 kr.

Forventede udgifter: 10.000 kr.

Støtten søges til istandsættelse af designværkstedets lokale og etablering af byttebiksen, indkøb af udstyr, annoncering og afholdelse af reception.

Ansøger bidrager til projektet med medarbejdertimer og egne lokaler. Desuden har designværkstedet frivillige hjælpere tilknyttet, der bidrager med frivillig arbejdskraft.

Lokaludvalget har tidligere støttet Husum for Alles designværksted, senest i 2017 med 5.000 kr. til køb af materialer.

Løsning

Der gives afslag på støtte. Begrundelsen er, at det lader det til, at byttebiksen allerede er igangsat og åbningsreceptionen er afholdt den 27. marts (set på Facebook og i Brønshøj Husum Avis). Lokaludvalget giver ikke støtte til projekter, der aktiviteter, der allerede er afholdt på tidspunktet for behandlingen af ansøgningen. Derudover giver Lokaludvalget normalt ikke støtte til projekter, hvis primære formål er indkøb af inventar.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, og der gives afslag på støtte.