8. Ansøgning om støtte til "Fortovskoncerter i 2700 happiness" (2018-0064439)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg bevilger 30.000 kr. til projektet "Fortovskoncerter i 2700 happiness"

Problemstilling

Martine Munksø (lokal borger og indehaver af den lokale butik "Designbykalle shop") søger støtte til at afholde seks koncerter på udvalgte lørdage fra maj-august 2018.  Koncerterne vil blive afholdt på fortovet ved Frederikssundsvej 186.

Projektet er en fortsættelse af tilsvarende koncertrækker de to foregående somre, hvor lokale kunstnere optræder. Programmet være en blanding af stilarter, fra børnekoncerter til rock, hip hop, traditionel jazz, blues m.m.

Koncerterne er gratis og åbne for alle. Ansøger forventer 600 deltagere i alt fordelt på de seks koncerter.

Koncerterne vil blive annonceret på "Designbykalle shop"s Facebook og Instagram, som har et par tusinde lokale følgere. Ansøger vil desuden sende pressemeddelelser til lokalavisen.

Ansøgt beløb: 30.000 kr.

Forventede udgifter: 30.000 kr.

Støtten søges til musikerhonorarer.

Ansøger bidrager selv med lydstyr, frivillig lydmand og frivillige timer til afvikling af koncerterne. 

Ansøger har tidligere fået støtte til et lignende projekt, senest i 2017, hvor ansøger fik 30.000 kr. i støtte til seks koncerter.

Løsning

Projektet bevilges støtte på 30.000 kr.

Økonomi

Pengene tages fra pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, og projektet bevilges den ansøgte støtte på 30.000 kr.