28. Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter ( )

Dette er et fast dagsordenspunkt, hvor medlemmer af fagudvalg og arbejdsgrupper kan orientere om projekter og sager.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

Orientering:

Brønshøj Vandtårn

Renoveringen/den basale klargøring af Brønshøj Vandtårn som offentligt kultursted, som Borgerrepræsentationen har bevilget penge til, forventes at være afsluttet ultimo 2018/primo 2019, så vandtårnet kan åbnes i starten af 2019.

Kirsten Møller, den ene af Lokaludvalget to repræsentanter i følgegruppen for udviklingen af Brønshøj Vandtårn, deltog den 16. april på et møde om etablering af Vandtårnets Venner. Kulturhuset Pilegården ønsker at gå videre med Lokaludvalgets idé om at etablere en officiel venneforening for vandtårnet, som skal bistå Pilegården med lokalt frivilligt engagement i udviklingen af vandtårnet som nyt kultursted i bydelen.

Det midlertidige Kulturudvalg afholdt den 18. april rundvisning i Brønshøj Vandtårn i samarbejde med den kommunale museumssammenslutning "Historie & Kunst"/kulturindformationen STORM20. Rundvisningen var en del af "Stemmer fra bydelen" - en uge dedikeret til Brønshøj i STORM20 fra 17.-22. april.

2700Kulturdag

Lokaludvalget afholder festivalen 2700Kulturdag lørdag den 9. juni på Brønshøj Torv. Festivalen har til formål at skabe liv i bydelen og skabe netværk mellem foreninger, institutioner og iværksættere. 2700Kulturdag afholdes i år i samarbejde med den lokale iværksætter Peter Rønn. Lokaludvalget har afsat i alt 287.200 kr. til afholdelse af festivalen, inklusiv honorar til Peter Rønn Musikoplevelser.

Den 9. april afholdt Peter Rønn et møde for interesserede lokaludvalgsaktive, hvor der blev gjort status på planlægningen af festivalen. Peter Rønn fik mandat til at arbejde videre ud af samme spor som hidtil, herunder beslutte det endelige program. Peter Rønn rådfører sig med det midlertidige Kulturudvalg efter behov. Lokaludvalgsmedlemmer, der er interesserede i at følge planlægningen, kan kontakte sekretariatet eller Kirsten Møller fra Kulturudvalget.

Der er i alt 56 foreninger, handlende, kunstnere, kommunale institutioner m.v. der har udtrykt interesse for at medvirke på kulturdagen.

Der opstilles to scener til musik og optræden. På den store scene på græsset bag torvet optræder kendte musikere som hovednavne, der tiltrækker festivalens forskellige målgrupper, børnefamilier, unge og voksne. Herfra uddeles også Lokaludvalgets Bydelspris. Der opstilles en lille scene ved gadekæret/Blå Congo. Her optræder lokale musikere, der spiller gratis. Scenens program koordineres af en lokal frivillig. Der er sendt ansøgning til Teknik- og Miljøforvaltningen om at afspærre Brønshøjvej fra torvet til gadekæret og placere madboder og borde til fællesspisning. Madområdet koordineres af spisestedet Blå Congo. Desuden byder festivalen på lokale foreninger og institutioner der viser deres aktiviteter frem, handels- og loppemarkedsboder, børneunderholdning m.v.

Inden udgangen af april får foreninger, handlende m.v. besked om de har fået plads på Kulturdagen. Målet er at give rum til alle interesserede, hvis dette kan lade sig gøre inden for budgettet. Program, plakat m.v. offentliggøres 2-3 uger inden festivalen.

Lokaludvalget har en bod på Kulturdagen. Der er pt. ikke afsat midler til at uddele materiale eller afholde aktiviteter i boden. Hvis Lokaludvalget ønsker dette, skal der træffes beslutning om en bevilling på lokaludvalgsmødet den 17. maj.

Brønshøj-Husum Walk 2018

Social- og Sundhedsudvalgets arrangement Brønshøj-Husum Walk 2018 bliver afviklet fredag den 25. maj. Arrangementet er en sjov gå-tur for seniorer 60+ og andre interesserede, som starter i Utterslev Mose og slutter i Pilegården. Husum-Vænge Centret, Tingbjerg Pensionist Center og Pilegården er medarrangører. 

Beslutning

Hans Christensen redegjorde for Lokaludvalgets tradition for at uddele en bydelspris, og forhørte sig om der var interesse i at uddele prisen i år. Der var opbakning til dette, og en indstilling vil blive fremlagt på næste møde. Lokaludvalget gav formanden mandat til at anvende 10.000 kr. til bydelsprisen, for at få annonceret prisen i god tid før uddeling på kulturdagen.

Stine Skot orienterede om planlægningen af lokaludvalgets seminar den 5. maj.