21. Ansøgning om støtte til "Krible-Krable Festival 2018" (2018-0096146)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg bevilger 11.250 kr. til projektet "Krible-Krable Festival 2018"

Problemstilling

Børnehaven Voldparken søger støtte til at afholde et todages arrangement om insekter og smådyr. Krible-krable Festival afholdes den 29. og 30. maj 2018 på græsset ved Arildsgård 11, hvor børnehaven ligger.

I uge 22 vil syv lokale selvejende daginstitutioner (Børnehaven Voldparken, Humlebo Børnehave, Integreret Institution Fuglereden, Husum Børnehus, Husum Menighedsbørnehave, Vuggestuen Kærsagergården, Vuggestue Juvelen i Brønshøj-Husum) arbejde med temaet Krible-Krable som en del af et landsdækkende Krible-Krable projekt, der er udviklet af Naturvejlederforeningen og DR Ramasjang.

Festivalen foregår begge formiddage, fra. kl. 09.30 til 13.00 for de deltagende daginstitutioner og der er åbent for alle fra kl. 14.30 til 17.00 den 30. maj. Denne ansøgning vedrører aktiviteter som er åbent for alle:

”Metamorfose” -  en musikforestilling for de 4-8-årige børn, hvor publikum spiller og synger med.

”Krible-Krable rytmik” – bevægelseslege og afspændingsforløb.

Målgruppen er børn og børnefamilier. Ansøger forventer ca. 200 børn per dag til de lukkede formiddagsaktiviteter og ca. 200 børn og voksne til de åbne eftermiddagsaktiviteter.

Der gøres reklame for festivalen i institutionerne og lokalsamfundet i form af plakater og invitationer, en youtube-video samt pressemeddelelser til lokale medier. Desuden inviteres Børne- og Ungeborgmester Jesper Christensen og en række lokale og regionale medier med til festivalen.

Ansøgt beløb: 11.250 kr.

Forventede udgifter: 20.500 kr.

Forventede indtægter: 4.250 kr.

Medfinansiering: 5.000 kr.

Støtten søges til honorarer til musikforestilling og rytmik.  Naturvejlederforeningen betaler halvdelen af de samlede udgifter til forestillingen. I tilfældet at der ikke gives støtte, vil festivalen stadig finde sted, dog uden de aktiviteter der søges støtte til. Børneinstitutionerne bidrager med medarbejdertimer og materialer som skal bruges under festivalen.

Løsning

Projektet bevilges støtte på 11.250 kr.

Økonomi

Pengene tages fra pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, og projektet bevilges den ansøgte støtte på 11.250 kr.