11. Ansøgning om støtte til "Kulturelle aktiviteter og socialsamvær på Husumparkens bemandede Legeplads" (2018-0093674)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg bevilger 22.817 kr. til projektet "Kulturelle aktiviteter og socialsamvær på Husumparkens bemandede Legeplads"    

Problemstilling

Husumparkens bemandede legeplads søger støtte til fem arrangementer for børn i perioden april-juni 2018. Alle aktiviteterne foregår på legepladsen.

Onsdag den 25 april: "Hatte-teater", en teaterform, hvor børnene kan deltage aktivt.

Søndag den 13 maj: "Ballonprofessor", en ballon-artist, der laver ballonkonkurrencer med børnene.

Onsdag den 16 maj: Fup & Fidus, en humoristisk bevægelses-forestilling. 
 
Søndag den 27 maj: Børnekoncert med Marco & Moster Mie`s Orkester

Torsdag den 14. juni: Gerlev Legepark leger 'gammeldags' lege med børnene.

Målgruppen er alle brugere af legepladsen: børn, forældre, institutioner m.m. Aktiviteterne er gratis og åbne for alle. Ansøger forventer cirka. 100 -120 børn/voksne til hver aktivitet.

Der reklameres for aktiviteterne via flyers, plakater, pressemeddelelse til Brønshøj Husum Avis samt Legepladsens Facebook- og hjemmeside og via mund til mund blandt legepladsens brugere. 

Ansøgt beløb: 22.817 kr.

Forventede udgifter: 22.817 kr.

Støtten søges til honorarer til de optrædende kunstnere.

Ansøger bidrager til projektet i form af medarbejdertimer.

Foreningen har tidligere fået støtte fra Lokaludvalget, senest i juni 2017, hvor ansøger fik bevilget 13.700 kr til tre forskellige kulturelle aktiviteter.

Løsning

Projektet bevilges støtte på  22.817 kr.

Økonomi

Pengene tages fra pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, og projektet bevilges den ansøgte støtte på 22.817 kr.