12. Ansøgning om støtte til "Nycirkus forestilling KropUmulig cirkus event på Husumparkens bemandede legeplads" (2018-0064887)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg giver afslag på ansøgningen til projektet "Nycirkus forestilling KropUmulig cirkus event på Husumparkens bemandede legeplads"

Problemstilling

Teater Kimone, der har adresse på Nørrebro, søger støtte til at opføre nycirkusforestillingen "KropUmulig" på Husumparkens bemandede legeplads i juni 2018. Den endelige dato aftales med legepladsen, der er samarbejdspartner på projektet.

Forestillingen arbejder med akrobatik, linedans og jonglering. Målgruppen er børn i alderen 3-8 år. Der er gratis adgang og aktiviteten er åben for alle. 

Der reklameres for forestillingen via en plakat og gennem legepladsens kommunikationskanaler, Facebook og hjemmeside.

Ansøgt beløb: 9.100 kr.

Forventede udgifter: 9.100 kr.

Støtten søges til honorarer til skuespillere og instruktør samt til transport, PR, rekvisitter og administration. Ansøger bidrager selv med medarbejdertimer.

Sekretariatet har opfordret ansøger til sende en bekræftelse på samarbejdet mellem teateret Husumparkens bemandede legeplads, men har ved dagsordenens udsendelse ikke modtaget noget materiale fra ansøger.

Løsning

Der gives afslag på støtte. Begrundelsen for afslaget er, at Lokaludvalget savner dokumentation for projektets lokale forankring i form af en samarbejdsaftale med Husumparkens bemandede legeplads. Lokaludvalget prioriterer at give støtte til den ansøgning om støtte til aktiviteter, som legepladsen selv har sendt.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, og der gives afslag på støtte.