26. Trafikken omkring Hustoftevej, brev til forvaltningen (2018-0109526)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender udkastet til brev til Teknik -og Miljøforvaltningen

Problemstilling

De senere år har der været en stigning i trængsel på strækningen af Frederikssundsvej mellem Husum Torv og Åkandevej. For at undgå denne benytter flere trafikkanter sig af smutveje af sidevejene uden om Fredrikssundsvej. Bl.a. er Hustoftevej berørt heraf. Lokaludvalget har i 2017 fået henvendelser fra borgere i området, der er bekymret over udviklingen, og Lokaludvalgets Byudviklingsudvalghar på baggrund her af undersøgt, hvilke tiltag der kunne være med til at løse problemerne.

Det ønskes med en henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen at gøre forvaltningen opmærksom på problematikken, samt at forvaltningen undersøger mulighederne for at etablere "venstresving forbudt" op ad Ærtebjergvej, når man kører ad Frederikssundsvej i retning mod Københavns centrum.

Løsning

Brønshøj-Husum Lokaludvalget godkender følgende udkast til brev:

"Trafikken på Hustoftevej, en privat fællesvej, er de senere år blevet kraftigt forøget, idet den anvendes som en omkørselsvej af bilister, der ønsker at undgå trafikproblemerne på Frederikssundsvej på strækningen mellem Husum Torv og Åkandevej. Lokaludvalget har derfor modtaget flere henvendelser herom med ønsker om at få gjort noget ved problemet. Hvis lokalplan Gadelandet III bliver vedtaget, forudses at trafikbelastningen på Hustoftevej og omkringliggende veje bliver endnu større.

Der findes næppe ét tiltag, der alene løser ovennævnte problem, og at det derfor må være et længerevarende projekt, men vi foreslår TMF, at det til en begyndelse undersøger mulighederne for at etablere venstresving forbudt op ad Ærtebjergvej når man kører på Frederikssundsvej i retning mod Københavns centrum.

Også af trafiksikkerhedsmæssige årsager vil det være en god idé, idet der ofte observeres biler, der kører et stykke på Frederikssundsvej imod færdselsretningen inden de svinger til venstre op ad Ærtebjergvej.

Lokaludvalget har haft kontakt med lokale beboere, der ikke har nogen indvendinger imod etablering af det foreslående 'venstresving forbudt'."

Videre proces

Sekretariatet sender brevet til Teknik- og Miljøforvaltningen

Beslutning

Brevet blev godkendt.