Mødedato
19-04-2018 18:30

Referat

PunktTitel
1Tilhørernes punkt ( )
2Godkendelse af dagsorden ( )
3Nedsættelse af fagudvalg (2018-0089227)
4Vedtagelse af midlertidige retningslinier for behandling af puljeansøgninger (2018-0104776)
5Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger ( )
6Borgermøde ifm høring om Lokalplan Gadelandet og butikscenter (2017-0224245)
7Naturbyen skitseforslag - projektbeskrivelse (2017-0049919)
8Ansøgning om støtte til "Fortovskoncerter i 2700 happiness" (2018-0064439)
9Ansøgning om støtte til "Juletræ på Brønshøj Torv 2018" (2018-0064745)
10Ansøgning om støtte til "Mindfulness Sport” (2018-0015018)
11Ansøgning om støtte til "Kulturelle aktiviteter og socialsamvær på Husumparkens bemandede Legeplads" (2018-0093674)
12Ansøgning om støtte til "Nycirkus forestilling KropUmulig cirkus event på Husumparkens bemandede legeplads" (2018-0064887)
13Ansøgning om støtte til "Natteravnene i Husum/Tingbjerg" (2018-0071993)
14 Ansøgning om støtte til "E Sport i Tingbjerg" (2018-0093635)
15Ansøgning om støtte til "Suburban Dance 2018" (2018-0093651)
16Ansøgning om støtte til "Renovering/opgradering af "Rød Bane"" (2018-0095891)
17Ansøgning om støtte til "Modeshow til åbningsfest i Tingbjerg bibliotek og kulturhus" (2018-0095925)
18Ansøgning om støtte til "Designværkstedet i Husum for Alle" (2018-0096082)
19Ansøgning om støtte til "Danmarks Internationale Gadeteaterfestival til Brønshøj-Husum, Bispebjerg og Nørrebro" (2018-0096096)
20Ansøgning om støtte til "Seniorfest efterår 2018" (2018-0096129)
21Ansøgning om støtte til "Krible-Krable Festival 2018" (2018-0096146)
22Ansøgning om støtte til "Kvindefestival 2018" (2018-0096158)
23Godkendelse af ændring af Bydelspuljeprojektet "»Ikke uden min mor« på Tingbjerg Kulturhus" (2017-0325947)
24Husumforbindelsen, brev til Teknik-og Miljøforvaltningen (2018-0108208)
25Høring vedr. investerings- og effektiviseringsstrategi fra Kultur- og Fritidsudvalget (2018-0095802)
26Trafikken omkring Hustoftevej, brev til forvaltningen (2018-0109526)
27Forretningsorden for Brønshøj-Husum Lokaludvalg (2018-0089172)
28Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter ( )
29Meddelelser ( )
30Eventuelt ( )