. Godkendelse af brev til Teknik- og Miljøudvalget om trafiksikkerhed på Frederikssundsvej (2020-0194515)

Tidligere beslutninger

20-08-2020: Lokaludvalget nedsatte arbejdsgruppen for trafiksikkerhed.

22-10-2020: Lokaludvalget bevilgede 10.000 kr. til borgermøde om trafiksikkerhed på Frederikssundsvej.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter udkast til brev til politikerne i Teknik- og Miljøudvalget om trafiksikkerhed på Frederikssundsvej.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg træffer beslutning om at sende brevet til politikerne i Teknik- og Miljøudvalget.

Problemstilling

Lokaludvalgets arbejdsgruppe for trafiksikkerhed har den 18. november afholdt online borgermøde om trafiksikkerheden på Frederikssundsvej. På mødet deltog Søren Troels Berg, fagkoordinator for trafiksikkerhed fra Teknik- og Miljøforvaltningen og  to politikere fra Teknik- og Miljøudvalget: Jakob Næsager (C) og Marcus Vesterager (A). Mellem 20-30 personer fulgte med i mødet hjemmefra og stillede spørgsmål og kommenterede undervejs. Optagelsen fra mødet er tilgængelig via lokaludvalgets hjemmeside.

Arbejdsgruppen for trafiksikkerhed har efterfølgende skrevet en henvendelse til politikerne fra Teknik- og Miljøudvalget, som arbejdsgruppen ønsker, at lokaludvalget sender til Teknik- og Miljøudvalget som opfølgning på borgermødet. Brevet indeholder bl.a. et ønske om, at Teknik- og Miljøudvalget arbejder for at afsætte midler til en helhedsplan for trafikken på Frederikssundsvej. Se udkast til brev i bilag. 

Løsning

Brevet har været diskuteret i Forretningsudvalget, som ønsker at lokaludvalget drøfter brevet til Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Videre proces

Hvis brevet vedtages, sender sekretariatet brevet til medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget samt til Teknik- og Miljøforvaltningen til orientering.

Beslutning

Lokaludvalget drøfter henvendelsen til Teknik- og Miljøudvalget.

 

Christoffer Rosenkrands, tovholder for arbejdsgruppen for trafiksikkerhed, opsummerer, at brevet er målrettet politikere i TMU. Brevet indeholder derfor ikke forslag til konkrete tiltag og er afslutningen på arbejdsgruppens proces fra input fra borgerne til et debatmøde i november.

 

Søren Cloos kan se en sammenhæng i forhold til, at lokaludvalget vil arbejde med en helhedsplan for Brønshøj Torv. Rundvisningerne på Brønshøj Gamle Skole viste et ønske fra deltagerne/borgerne om bedre trafikløsninger omkring Brønshøj Torv, herunder omlægning af busholdepladser

 

Palle Lolk oplyser, at Byudviklingsudvalget  sidste år ikke har haft gode erfaringer med generelle ønsker til trafikken. Palle Lolk mener derfor ikke, at der kommer noget ud af en helhedsplan ift. trafikløsninger, men at brevet skal indeholde specifikke ønsker og løsninger.

 

Lokaludvalget beslutter at godkende brevet.