. Bevilling: Invitationer til borgerpanel (2020-midler)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

  1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg beslutter at bruge restmidler på at invitere tilflyttere til bydelen og borgere, der er fyldt 15 år, til at deltage i borgerpanelet.

Problemstilling

I oktober 2016 besluttede Brønshøj-Husum Lokaludvalg at oprette et elektronisk borgerpanel. Borgerpanelet er åbent for alle, der bor i Brønshøj-Husum og er fyldt 15 år. Idéen med borgerpanelet er, at gøre det nemmere for lokaludvalget at nå bredt ud i bydelen, når der er høringer og andet, samt få mere viden og input til de områder, som lokaludvalget arbejder med.

I november 2016 kom et invitationsbrev ud i e-boks hos alle beboere i Brønshøj-Husum. Kort efter var der allerede 3000 medlemmer i panelet.

I dag består Borgerpanelet af 3.394 borgere i alderen +15 år.

Borgere kan selv tilmelde sig borgerpanelet via lokaludvalgets hjemmeside. 

 

Løsning

Forretningsudvalget foreslår, at bruge restmidler på at udsende invitationer til Brønshøj-Husum Borgerpanel. Invitationerne vil blive sendt i e- doc til alle over 15 år, der er flyttet til bydelen siden sidste udsendelse af invitationer (december 2019) samt alle i bydelen, der er fyldt 15 år i samme periode. Beløbet bruges til betaling til KMD for opsætning og udsending i e-doc.

Sideløbende hermed vil sekretariatet gøre borgerne opmærksom på muligheden for at blive del af borgerpanelet via Facebook og delinger på relevante Facebooksider i bydelen.

Økonomi

Sekretariatet forventer, at det max. vil koste 15.000 kr. Pengene tages fra pulje B - Borgerrettede projekter.

Videre proces

Sekretariatet iværksætter udsendelse af invitationer via e-boks samt opslag på Facebook om at blive medlem af Borgerpanelet.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte indstillingen og bevilger 15.000 kr. til udsendelse af invitationer til det digitale borgerpanel.