. Ansøgning om støtte til "Dans på Bellahøj" (2020-0866199)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg træffer beslutning om at støtte projektet "Dans på Bellahøj" med 30.000 kr.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

En lokal borger søger støtte til at afholde to danseforestillinger på Bellahøj Friluftsscene den 13. august 2021.

Ansøger vil invitere et dansecirkus-ensemble fra Storbritannien og et dansekompagni fra København til at opføre familievenlig dans af høj kvalitet. 

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Arrangementerne er åbne for alle. Målgruppen er særligt børnefamilier og folk, der ikke normalt interesserer sig for danseforestillinger. Ansøger forventer en billetpris på max 100 kr. Ansøger forventer at sælge 650 billetter.   

Ansøger og projektets anden initiativtager samarbejder med Kulturhuset Pilegården om PR lokalt. Kulturhuset bidrager desuden med hjælp til afvikling og sparring. Ansøger vil samarbejde med lokale caféer og restauranter om at levere picnickurve til arrangementet. Desuden samarbejder ansøger med bl.a.: CPH Volunteers (Københavns Kommunes frivilligkorps), som bidrager med frivillige til opsætning, afvikling og oprydning. Dansekapellet (dansescene i Bispebjerg bydel) om billetsamarbejde. Copenhagen STAGE (Danmarks største teaterfestival) om PR og kommunikation. CPH STAGE stiller desuden kontorfaciliteter til rådighed.

I samarbejde med Pilegården vil ansøger annoncere i den lokale presse, på lokale hjemmesider og på sociale medier. Desuden vil ansøger arbejde for synlighed i dagspressen uden for bydelen, bl.a. i samarbejde med Iscene.dk og Kulturmonitor. Desuden ønsker ansøger at opsætte bannere i bydelen og plakater i hele kommunen.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 30.000 kr.
Forventede udgifter: 327.443 kr.
Forventede indtægter: 297.000 kr.

Projektet rummer udgifter til kunstnerhonorarer, honorar til produktionsleder og producent (ansøger selv), annoncering, transport, honorar til kommunikationsmedarbejder, materialeleje, administration m.m. Forventede indtægter stammer fra andre fonde samt billetsalg. Ansøger bidrager med frivilligt arbejde i opstartsfasen svarende til 50 arbejdstimer.

Sekretariatets bemærkninger

Sekretariatet har bedt ansøger uddybe planerne om at afholde skoleworkshops, i forhold til indhold og økonomi. Ansøger har sendt en ny version af ansøgningen, hvor skoleworkshops er beskrevet på følgende måde: "Vi ønsker i samarbejde med Pilegården at arrangere workshops for Brønshøj og Bellahøj skoler med Uppercut Danseteater, der introduceret til danse- og hoppe teknikker på deres airfloor. Fokus er på at turde slippe jordforbindelsen for en stund, og være i springets uanede og uendelige muligheder."

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget som indstiller, at der gives støtte som ansøgt, men ønsker at ansøger præciserer hvad de omtalte skoleworkshops går ud på (se under "Sekretariatets bemærkninger". Forretningsudvalget støtter Kulturudvalgets indstilling om støtte som ansøgt. 

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om støtte på 25.000 kr. eller derover, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020. 

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Brønshøj-Husum Lokaludvalg beslutter at støtte projektet "Dans på Bellahøj" med 30.000 kr.

 

Stine Skot og Søren Cloos følger projektet.