. Eventuelt

Beslutning

Pernille Høholt-Larsen oplyser, at hun deltog i digitalt informationsmøde om nye retningslinjer for altaner. Endvidere at de nye retningslinjer primært gør sig gældende for brokvarterne.