. Drøftelse af henvendelse fra Copenhagen Bike Festival

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter henvendelse fra 'Copenhagen Bike Festival'.

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget en henvendelse fra 'Copenhagen Bike Festival' - en cykelfestival i København, der skal holdes første gang i 2021. Festivalen skal være for alle og have fokus på grøn omstilling, sundhed, cyklismens fremme og vil forhåbentlig være med til at skabe øget politisk fokus på cyklismen. Cykelfestivallen har modtaget flere positive tilbagemeldinger fra virksomheder, forskere, politikere og organisationer i Københavnsområdet og der er løbende dialog med disse om indholdet af festivalen.

Se bilag for projektbeskrivelse og interessenter.

Løsning

Forretningsudvalget har drøftet henvendelsen og vil gerne tilkendegive deres interesse i projektet. 

Videre proces

Lokaludvalgssekretariatet meddeler 'Copenhagen Bike Festival', om lokaludvalget er interesseret i projektet.

Beslutning

Lokaludvalget drøfter henvendelsen, herunder at lokaludvalget ønsker aktiviteter i bydelen.

Lokaludvalget beslutter, at tilkendegive overfor Copenhagen Bike Festival, at lokalvalget er interesseret i projektet.