. Bevilling: Ekstra bevilling til bydelsguide (2020-midler)

Tidligere beslutninger

I august 2020 nedsatte lokaludvalget en redaktionsgruppe til Bydelsguide 2021 samt bevilgede midler til både produktion og husstandsomdeling i 2020. Læs mere her: | Københavns Kommune (kk.dk)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg bevilger 5.000 kr. til ekstra udgifter i forbindelse med produktion og omdeling af Bydelsguiden.

Problemstilling

Redaktionsgruppen bestående af Hans S. Christensen, Christoffer Rosenkrands og Lis Søkvist samt sekretariatet har afsluttet produktionen af bydelsguide for 2021. Undervejs har det vist sig, at det er et krav, at tekster fra publikationer som bydelsguiden, kan læses op elektronisk. Der har derfor været ekstra udgifter forbundet med indspilning af oplæsning på. ca. 2.500 kr.

Endvidere forventer sekretariatet, at husstandsomdelingen af bydelsguiden kan blive lidt dyrere end oprindeligt estimeret (25.000 kr.).

Løsning

Forretningsudvalget har drøftet de ekstra udgifter og indstiller, at lokaludvalget afsætter midlerne hertil.

Økonomi

Midlerne tages fra pulje B - Borgerrettede projekter.

Videre proces

Bydelsguiden er sendt til tryk og vil blive omdelt til alle husstande i bydelen.

Sekretariatet forbereder en særlig hilsen via lokaludvalgets klumme i Brønshøj-Husum lokalavis i december om, at der nu er en gratis bydelsguide for 2021 på vej.

Beslutning

Lokaludvalget beslutter at bevilge 5.000 kr. til ekstra udgifter forbundet med produktion og husstandsomdeling af Bydelsguide.