. Orientering om belysning i Husumparken

Tidligere beslutninger

På baggrund af henvendelser fra Husum Boldklub om udfordringer med belysning af boldbanerne, besluttede lokaludvalget i oktober at sende en henvendelse til Teknik- og Miljøborgmesteren samt efterfølgende til Kultur- og Fritidsborgmesteren herom.

Se henvendelserne til borgmestrene her: | Københavns Kommune (kk.dk)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager svaret fra Kultur- og Fritidsborgmesteren samt svaret fra Kultur- og Fritidsforvaltningen om belysning i Husumparken til efterretning.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsborgmesteren Franciska Rosenkilde har svaret på lokaludvalgets henvendelse om udfordringer med belysning i Husumparken - og opfordrer lokaludvalget til at ønske finansiering til udbedring heraf i forbindelse med kommende overførselssag i foråret 2021 eller til budgetforhandlingerne i 2021.

Sideløbende har Kultur- og Fritidsforvaltningen undersøgt forholdene omkring belysningen af boldbanerne og har fremsendt faglig vurdering af sagen. Kultur- og Fritidsforvaltningen undersøger nu, om de har midler til at udbedre forholdene med belysning på boldbanerne og kontakter lokaludvalget med opfølgning herpå.

Lokaludvalgssekretariatet har kontaktet Husum Boldklub herom.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Beslutning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning og holder øje med, om der findes finansiering i Kultur- og Fritidsforvaltningen til at løse udfordringerne med belysning.