. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender dagsordenen.

 

Beslutning

Deltagere: 

Hans S. Christensen, Stine Skot, Alina Protsyk, Jarl Feyling, Søren Cloos, Kirsten Møller, Jens Kristian Jensen, Christoffer Rosenkrands, Ida Jørgensen, Palle Lolk, Pernille Høholt-Larsen, Lis Søkvist (deltager i mødet via medhør pr. tlf.).

Tahira Ashraf, Mikkel Houmann, Elsebeth Thorlak og Anne Gæmelke deltager fra pkt. 4.

 

Afbud:

Der er afbud fra Trille Utzon-Frank. Suppleant Elsebeth Thorlak deltager.

 

Fraværende uden afbud:

Sheick Saleem Mohammad, Mette Basbøll, Jeppe Schmidt-Hansen, Sabah Quarasnane, David G. Kristensen.

 

Formanden konstaterer, at lokaludvalget er beslutningsdygtigt. Lokaludvalget godkender dagsordenen.