. Ansøgning om støtte til "Brønshøj Sommer Jazz 2021" (2020-0866294)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum lokaludvalg beslutter at støtte 'Brønshøj Sommer Jazz 2021' med 60.000 kr.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Den lokale forening JAZZiVÆRK søger støtte til at afholde en firedages jazzfestival på plænen ved Brønshøj Torv, i Kulturhuset Pilegården og Brønshøj Vandtårn den 7.-10- juli 2020. 

Festivalen afholdes for tredje år i træk og rummer 13 koncerter over 4 dage. I år har festivalen et særligt fokus på at præsentere kvindelige kunstnere.

I tilfælde af COVID-19-restriktioner kan alle koncerterne afholdes i Pilegårdens gård, som det skete i 2020, for bedre at styre publikumsantallet.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Festivalen ønsker at nå en bred målgruppe, idet koncerterne retter sig mod forskellige målgrupper: Børnefamilier, unge, voksne. Målgruppen er primært alle borgere i Brønshøj, men festivalen ønsker også at tiltrække folk bosiddende uden for bydelen. Festivalen er åben for alle. Nogle koncerter kræver betaling, andre er gratis. Ansøger forventer 3000 deltagere.

Festivalen arrangeres i samarbejde med Kulturhuset Pilegården, der bidrager med markedsføring, udlån af lokaler og udstyr, samt økonomisk. Festivalen arrangeres med hjælp fra 40 frivillige, der er tilknyttet foreningen. Festivalen ønsker også samarbejde med lokale erhvervsdrivende. 

Festivalen annonceres via Facebook, egen hjemmeside og Pilegårdens hjemmeside. Desuden annonceres i den lokale presse, via plakater, bannere på torvet og der flyers ud i mange tusinde postkasser. Der annonceres desuden via det officielle Copenhagen Jazzfestivalprogram.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 70.000 kr.
Forventede udgifter: 442.000 kr.
Forventede indtægter: 372.000 kr. 

Projektet rummer udgifter til honorarer til musikere og teknikere, produktion, markedsføring og administration. Et uddybet budget er med som bilag til ansøgningen. Lokaludvalget ansøges specifikt om støtte til produktion og markedsføring.

Indtægter stammer fra andre fonde, entrébetaling, lokale sponsorer og salg af mad og drikke.

Tidligere tilsagn

Lokaludvalget har tidligere bevilget støtte til Brønshøj Sommer Jazz, senest i 2020, hvor udvalget bevilgede 60.000 kr. Festivalens budget er opjusteret med 20 % i forhold til 2020, da projektet er udvidet med en dag og 3 koncerter.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, der indstiller projektet til støtte 60.000 kr., da udvalget ønsker højere egenfinansiering, og gerne vil kunne sikre en fordeling af midler så udvalget kan støtte andre tilsvarende projekter i årets løb også.

Forretningsudvalget støtter Kulturudvalgets indstilling og indstiller derfor til delvis støtte på 60.000 kr. Begrundelsen for den delvise støtte er, at udvalget ønsker en højere grad af ekstern finansiering eller egenfinansiering fra ansøgers side, grundet en økonomisk prioritering af puljemidlerne.

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om støtte på 25.000 kr. eller derover, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020. 

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Brønshøj-Husum lokaludvalg beslutter at støtte 'Brønshøj Sommer Jazz 2021' med 60.000 kr.

 

Søren Cloos og Jarl Feyling følger projektet.